O-STA

Socialno podjetništvo kot izziv v "krizi" in vloga mladinskih organizacij

"Socialni podjetniki ni so zadovoljni zgolj s tem, da dajejo ljudem ribo ali da jih učijo ribariti.

Vztrajali bodo, dokler ne bodo naredili revolucije v ribiški industriji." (Bill Drayton, Ashoka).

Muhammado Yunus, slavnim bangladeškim utemeljitelj mikrokreditov ter dobitnik

Nobelove nagrade za mir, pravi, da prosti trgi v svoji sedanji obliki niso zasnovani za

reševanje družbenih problemov. Edino rešitev vidi v socialnem podjetništvu, ki zaposluje

in (po primerni ceni) ponuja proizvode in storitve ter hkrati ustvarja tudi dobiček - tako

kot "klasično" podjetništvo.

Socialno podjetništvo tako krepi družbeno solidarnost, spodbuja medgeneracijsko sodelovanje

ljudi in prostovoljsko delo, krepi inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih,

gospodarskih, okoljskih in drugih problemov. Zagotavlja dodatno spodbudo proizvodov in

storitev, ki so v javnem interesu, razvija nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja dodatna

delovna mesta ter socialno in poklicno integracijo najbolj ranljivih skupin na trgu dela,

kamor spadajo tudi ljudje tik pred upokojitvijo. Socialno podjetništvo pomeni ustvarjanje

nove vrednosti. Pomeni inoviranje prepoznavanje in uresničevanje novih priložnosti, vse

skupaj z namenom doseganja čim večjega "družbenega učinka". Lahko bi trdili, da socilano

podjetništvo v trubo kapitalizem vnaša vrednote in pozitivne družbene spremembe in

medgeneracijskega sodelovanja. In ravno to, vrednote v povezavi s pozitivnimi družbenimi

spremembami, inovacijami in novimi delovnimi mesti je tisto, kar bi lahko pomenilo

preboj in izhod iz krize. Mladinske organizacije smo zato poklicane, da v svoje delovanje

vključujemo tudi vrednote socialnega podjetništva.

Socialno podjetništvo stavi na ljudi in dela za ljudi. Primer so domačini z območja Manaus

v Amazoniji, ki so se organizirali v zadruge, ki proizvajajo inovativne proizvode s področja

energetike. Izdelujejo tudi farmacevtske izdelke na podlagi tradicionalnih znanj, njihovi

proizvodi pa so izdelani iz ekoloških materialov. Odlikujeta jih skrb za okolje in trajnostni

razvoj Amazonke, ki jo želijo ohraniti za prihodnje rodove. Podoben primer prihaja iz

Braziljije in se nanaša na socialno-podjetniška univerzitetna inkubatorja Rede de Incubadoras

Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCPs) in Incubadora Regional de Cooperativas

Populares of the Universidade Federal de Sao Carslos (INCOOP), ki od leta 1998 podpirata

ustanavljanje solidarnostnih zadrug in podjetij na ruralnih in urbanih območjih države Sao

Paulo na jugovzhodu Brazilije. Med drugim inkubator podpira delovanje čistilnega servisa,

ki deluje v obliki zadrug v mestu Sao Carlos, ter mizarske delavnice na ruralnih območjih

Sao Paula. V prvem primeru kooperativa šteje 250 članov, od tega je 70 odstotkov žensk,

ter ustvarja dobiček, ki zadostuje za preživetje družinskih članov. Mizarska delavnica pa

zaposluje večinoma ženske, ki so začele razvijati dodatne dejavnosti in nove produkte ter

vključevanje mladih v svoje dejavnosti. V obeh primerih gre torej za to, da iz ljudi nastane

skuponst, v kateri posameznik lahko pokaže svoje talente znanja in sposobnosti in postane

družbeno koristen. Za svoje delo pa prejme primerno plačilo, ki mu omogoča boljše življenje.

Po podobnem principu majhnih (projektnih) skupnosti deluje tudi večina mladinskih

organizacij. V sektorju se lotevamo številnih projektov, za le te pa običajno potrebujemo

finančne vire, ki jih nato zbiramo na razpisih, z donacijami, članarinami ... Zakaj ne bi

poizkusili določenih projektov obrniti na socialno podjetniško noto, oblikovati produkte in

vstopiti na trg. Na ta način bi lahko zaposlili več mladih, razvili sektor in si zagotovili večjo

finančno neodvisnost.

Številne države tretjega sveta so prav s pomočjo socialnega podjetništva zmanjšale revščino

med svojim prebivalstvom. Primer je Bangladeš, kjer je stopnja revščine med prebivalstvom

padla s 74 odstotkov leta 1973-74 na 40 odstotkov leta 2005. Eden glavnih vzrokov za to,

pa je razvoj mikrokreditiranja s strani prej omenjenega Yunusa. Številne države so torej že

izkoristilie socialno podjetništvo za izhod iz krize, zakaj ga ne bi še mi? Glede na hitro rast

brezposelnosti med mladimi gre za zelo ranljivo skupino, ki se težko osamosvaja in prihaja

do zaposlitev in je posledično ekonomsko zelo ranljiva. Na društvu Mladinski ceh v okviru

projekta Socialni inovatorji prihodnosti pripravljamo številna izobraževanja in delavnice na

temo socialnega podjetništva, družbene inovacije in izdelovanja prototipov. Več info na: http:/

/mladinski-ceh.si/.

Franci Bačar