O-STA

Nov postopek zamrznitve vzorca matičnih celic iz popkovnične krvi povečuje bolnikom dostop do zdravljenja

Za uspešno transplantacijo popkovnične krvi je potrebno veliko število matičnih celic. Ob shranitvi matičnih celic iz popkovnične krvi včasih število celic ne zadošča zahtevam in standardov za zdravljenje. Raziskovalci iz Etablissement Français du Sang, Aquitaine-Limousin v Franciji so pred kratkim razvili metodo pomnoževanja matičnih celic iz popkovnične krvi do zahtevanega števila potrebnega za transplantacijo. V tej študiji so dr. Ivanović, njegovi sodelavci (Etablissement Français du Sang Aquitaine-Limousin) ter ekipa raziskovalcev skupine Cryo-Save dokazali, da se lahko matične celice goji, zamrzne in odmrzne, brez negativnega vpliva na kvaliteto matičnih celic, kar je pomemben korak k uspešnim transplantacijam matičnih celic pacientov, za katere ni na voljo dovolj matičnih celic.

Matične celice iz popkovnične krvi za celične transplantacije

Popkovnična kri je bogata z matičnimi celicami. Dragocene so, ker imajo sposobnost razviti se v različne tipe celic vključno v kri, živčevje in celice kože. Njihov potencial se že meri in se trenutno uporabljajo za zdravljenje mnogo bolezni, tudi nekaterih vrst levkemij.

Terapije z matičnimi celicami zahtevajo zadostno število matičnih celic

V nekaterih primerih je število matičnih celic pridobljenih iz popkovnične krvi premajhno za transplantacijo. Kot možna rešitev tega problema se pojavljata dve alternativi: uporaba dveh enot popkovnične krvi ter kombinacija popkovnične krvi in kostnega mozga. Izolacija matičnih celic iz kostnega mozga pa je, kot vemo, zelo boleč proces za pacienta, prav tako je iskanje primernega darovalca zelo zahtevno.

Pomnoževanje, zamrznitev in odmrznitev kvalitetnih matičnih celic

Raziskovalci na Etablissement Français du Sang, Aquitaine-Limousin v Franciji sedaj lahko pomnožijo izolirane matične celice do zahtevanega števila. To pomeni, da je nujno potreben optimalen postopek zamrznitve/odmrznitve za pomnožene matične celice, ki so namenjene za zdravljenje.

Znanstveniki skupine Cryo-Save so sodelovali v študiji namenjeni ugotavljanju, pod katerimi specifičnimi pogoji naj bodo pomnožene hematopoetske matične celice zamrznjene in nato uspešno odmrznjene ter kasneje uporabljene za transplantacijo z jamstvom kakovosti in velike možnosti za prijetje presadka. Novo razvita tehnika krioprezervacije omogoča boljšo funkcionalnost pomnoženih matičnih celic v primerjavi z uporabo standardnih krioprotektantov. Proces pomnoževanja, zamrznitve in odmrznitve tako omogoča zadostno število matičnih celic iz popkovnične krvi za transplantacijo in s tem omogoča vsem pacientom, ki imajo shranjene matične celice, dostop do zdravljenja. Ta metoda prav tako znižuje stroške zdravljenja v primerjavi z uporabo dveh enot popkovnične krvi za transplantacijo.

Trenutno potekajo klinična testiranja tega postopka, ki predstavljajo naslednji velik korak na poti k oblikovanju standardnega načina pomnoževanja popkovnične krvi.

Raziskovalna skupina Cryo-Save ostaja zavezana k iskanju optimalnih pogojev za uporabo matičnih celic iz popkovnične krvi in terapij z matičnimi celicami za zdravljenje.

Vir: Cryo-Save

Več informacij:

Gašper Budkovič, Vodja marketinga in PR / Head of Marketing and PR, gasper.budkovic@neocelica.si, T +386 (0)1 560 68 23

O Neocelici:

Družba Neocelica, ekskluzivni partner skupine Cryo-Save, je bila ustanovljena leta 2007 kot prvo slovensko podjetje na področju shranjevanja matičnih celic. Ponosni smo, da smo do sedaj shranili že več kot 4.000 vzorcev matičnih celic slovenskih otrok, kar nas uvršča na prvo mesto med ponudniki v Sloveniji.

Naše poslanstvo je zdravje. S shranjevanjem matičnih celic želimo najširšemu krogu ljudi omogočiti dostop do zdravljenja z matičnimi celicami. Neocelica je in želi ostati vodilni ponudnik shranjevanja matičnih celic v Sloveniji. S strokovnim in varnim shranjevanjem ter osveščanjem javnosti o možnostih učinkovitega zdravljenja s pomočjo matičnih celic želimo postati sinonim za shranjevanje matičnih celic.

Neocelica je ustanova za tkiva in celice, akreditirana s strani Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke od julija 2009. Naše delo temelji na spoštovanju visokih etičnih in strokovnih standardov.

Shranjevanje matičnih celic vam omogočamo skupaj z našim partnerjem, mednarodno skupino Cryo-Save. Skupina Cryo-Save je nosilec tehnološkega razvoja na področju shranjevanja matičnih celic in največja evropska banka za shranjevanje matičnih celic.

S 50-odstotnim tržnim deležem in več kot 225.000 shranjenimi vzorci matičnih celic je vodilna banka za shranjevanje matičnih celic v Evropi.