O-STA

Brezplačne delavnice za mlade o socialnem podjetništvu in družbeni inovaciji

Od 11. do 15. 3. 2013 bo na Mladinskem cehu potekal Teden socialnega podjetništva. Poleg zanimivih spletnih vsebin v tem tednu, pa tudi kasneje, pripravljamo različne dogodke, na katerih se bomo spoznavali socialno podjetništvo in družbene invoacije! Vse delavnice so brezplačne za mlade do 30 leta. Za ostale pa prispevek znaša 20€ na delavnico. Več info: http://www.mladinski-ceh.si in franci@mladinski-ceh.si.

Družbena inovacija v teoriji in praksi. 11. 3. od 17h do 19h na Društvu mladinski ceh.

Na delavnici bomo spoznavali posebnosti pri socialnopodjetniških idejah. Zakaj je pomembno, da je socialni podjetnik tudi družbeni inovator. Kaj je družbena inovacija in kateri so koraki družbenega inoviranja. Kako lahko financiram svojo družbeno inovacijo. Sklop bo zelo praktično naravnan.

Pravo in socialni podjetnik. 12.3. od 10h do 12h na Društvu mladinski ceh.

Kako lahko pridobite statusa socialnega podjetja, kaj pomeni nepridobitnost, kaj pravi zakon o socialnem podjetništvu, kako pripraviti akt socialnega podjetja, kako je s statusnimi spremembami, računovodstvom in zaposlovanjem. Na kratko vse o zakonu o socialnem podjetništvu.

Razvoj produktov v socialnih podjetjih in NVO. 13. 3. od 17h do 19h na Društvu mladinski ceh. Na delavnici bodo udeleženci spoznali kako razvijemo oziroma generiramo idejo. Kako se lotimo izdelovanja prototipa in kako prototip pripeljemo do končnega izdelka. Del vsebine bodo udeleženci tudi praktično preizkusili.

Financiranje socialno podjetniške dejavnosti. 14.3. od 10h do 12h na Društvu mladinski ceh. Spoznajte hibridne in mikro kredite, obveznice z družbenim učinkom, socialne banke in druge družbeno učinkoviti mehanizme za financiranje socialnih podjetji. Preizkusili boste tudi nekaj metod s pomočjo katerih boste lažje ocenili svojo poslovno zamisel.

Učinkovita komunikacija znotraj socialnopodjetniškega tima. 15.3. na Društvu mladinski ceh. Podjetništvo je ne glede na to s katero dejavnostjo se ukvarjamo predvsem delo z ljudmi. Danes za uspešno podjetniško pot samo strokovna znanja niso več dovolj. Vse večji pomen se pripisuje veščinam dela z ljudmi med katere spada tudi komunikacija. Na delavnici bomo spoznali pomen učinkovite komunikacije ter z vajami in praktičnimi primeri pokazali nekaj pristopov za učinkovito in uspešno komunikacijo (asertivnost v komunikaciji, konstruktivna povratna informacija, neverbalna komunikacija).