O-STA

Odprtje transakcijskih računov pravnih oseb v bankah

Od začetka prenosa računov, 11. septembra 2000, do 14. junija 2002 je račun iz Agencije RS za plačilni promet v bančno okolje preneslo že več kot 35.600 pravnih oseb. Število prenesenih računov pravnih oseb je bilo v tednu med 10. in 14. junijem 2002 skoraj 1.600. Po podatkih Agencije ima tako žiro račun še vedno odprtih 6.970 pravnih oseb, ki morajo odpreti transakcijski račun v banki. ZA TO IMAJO NA VOLJO ŠE 9 DELOVNIH DNI, t.j. do 28.6.2002. V tem času morajo odpreti transakcijski račun v banki in nanj prenesti sredstva z žiro računa v Agenciji.