O-STA

Ocena Balassa-Samuelsonovega učinka v Sloveniji

Tako kot v večini tranzicijskih držav je tudi v Sloveniji prisotna realna apreciacija domače valute. Na gibanje realnega tečaja na kratki in srednji rok vplivajo različni dejavniki, še posebej v državah, kjer se izvajajo strukturne spremembe. V tem gradivu poskušamo oceniti enega izmed teh dejavnikov v Sloveniji, t.i. Balassa-Samuelsonov učinek. Na podlagi preprostega modela za oceno Balassa-Samuelsonovega učinka, ki je bil uporabljen v podobnih študijah za druge države, ugotovimo, da je bil v Sloveniji ta učinek v opazovanem obdobju prisoten, vendar ni bil zelo izrazit. Če razdelimo opazovano obdobje na dve podobdobji ugotovimo, da je Balassa-Samuelsonov učinek postal izrazitejši šele v drugem delu tranzicije.

Celotno gradivo: <http://www.bsi.si/html/arc/delovno_gradivo/pdf/balassa_samuelson.pdf> http://www.bsi.si/html/arc/delovno_gradivo/pdf/balassa_samuelson.pdf (123 KB) Na publikacije Analitsko raziskovalnega centra BS <http://www.bsi.si/html/arc/index.html> http://www.bsi.si/html/arc/index.html se lahko naročite z elektronsko naročilnico <http://www.bsi.si/html/arc/narocanje/default.asp> http://www.bsi.si/html/arc/narocanje/default.asp, prijavo ali odjavo na publikacije nam lahko sporočite tudi po elektronski pošti <mailto:arc@bsi.si> arc@bsi.si.