O-STA

O knjigi Prodano življenje na Besedni postaji naslednji četrtek

Na Besedni postaji

v četrtek, 14. marca, ob 16. uri (FF, Modra soba, V. nadstropje):

Katjuša Popović, Prodano življenje. Biografija žrtve trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji (Društvo Ključ, 2012)

"Valentina sem. To ni moje pravo ime. Še vedno se mi zdi, da se moram skrivati. Po toliko letih se še vedno skrivam, vendar ne glede na to želim, da pride moja življenjska zgodba v roke ljudem. Različnim ljudem. Tistim, ki mislijo, da kaj pomenijo in tistim, ki mislijo, da ne pomenijo nič. Zame so vsi enaki. Vsak človek ima svojo vrednost, vsak človek si zasluži dostojno življenje in nikomur ne želim, da bi se mu dogajalo to, kar se je dogajalo meni. In se mi še vedno dogaja.

Spravljena sem v predalih, na katerih so naslednje nalepke: izbrisani, Romi, muslimani, žrtve trgovine z ljudmi. V vsakem predalu je delček mene. Včasih pride roka, odpre predal, vzame en delček mene ven, ga dobro strese in ga odvrže nazaj ter zapre predal."

Avtorica Katjuša Popović, vodja Društva Ključ, ki skrbi za rehabilitacijo žrtev trgovine z ljudmi in jim omogoča varno namestitev, se bo pogovarjala z dr. Milico Antić Gaber in dr. Primožem Vitezom.

Prijazno vabljeni!

Besedne postaje v sodelovanju s slovenskimi založbami prireja Knjigarna Filozofske fakultete UL, Aškerčeva 2, Ljubljana, tel. št. : 01/241 11 19, E: knjigarna@ff.uni-lj.si; www.knjigarna.ff.uni-lj.si

Tokratno Besedno postajo smo pripravili skupaj z Društvom Ključ.

Več na: www.drustvo-kljuc.si