O-STA

Podpis sporazuma med Univerzo v Novi Gorici in Univerzo Ca' Foscari iz Benetk

Konec februarja sta Univerza v Novi Gorici in Univerza Ca' Foscari iz Benetk (ang. Ca' Foscari University of Venice) sklenili sporazum o podeljevanju dvojnih diplom na študijskem programu 2. stopnje Okolje, ki ga izvaja Fakulteta za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici, in na magistrskem študijskem programu Trajnostne kemije in tehnologij (ang. Master of Science in Sustainable Chemistry and Technology), ki ga izvaja Oddelek za molekularne znanosti in nanosisteme (ang. Department of Molecular Sciences and NanoSystems) Univerze Ca' Foscari.

Fakulteta za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici in Oddelek za molekularne znanosti in nanosisteme Univerze Ca'Foscari izvajata magistrska študijska programa, ki se dopolnjujeta in sta hkrati močno povezana z znanstveno-raziskovalnim delom posameznih oddelkov na sodelujočih univerzah. Prvi ponuja več znanja s področja osnovne kemije in okolju prijaznih tehnologij, drugi pa je bolj usmerjen v okoljsko kemijo, merilne tehnike in varovanje okolja. V skladu z evropskimi smernicami in načeli Bolonjske deklaracije sta se univerzi zato odločili, da bosta sodelovali na področju izmenjave študentov, raziskovalcev in predavateljev. Te oblike sodelovanja in izmenjave so znotraj Evropske unije sicer že utečene, v tej regiji pa dobivajo posebne razsežnosti in oblike, ki jih omogoča geografska lega obeh univerz. Zaradi neposredne bližine in dobrih povezav so med Univerzo v Novi Gorici in Univerzo Ca' Foscari v Benetkah mogoči vsakodnevni stiki in tesno sodelovanje, ne da bi bilo potrebno študentom ali raziskovalcem za daljše obdobje zapustiti matično ustanovo in se preseliti v tujino.

Sodelovanje pri izvajanju obeh programov bo pomembno popestrilo ponudbo vsebin in naredilo oba programa še bolj privlačna za študente, dodatno pa bo k temu pripomogla tudi možnost spoznavanja drugačnega kulturnega, zgodovinskega in tudi naravnega okolja, ki sta za obe univerzi zelo specifična.

Začetek skupnega izvajanja omenjenih študijskih programov je predviden že za študijsko leto 2013/2014. Študentom, ki bodo opravili s sporazumom predvidene obveznosti na domači univerzi in predpisani minimalni nabor predmetov na sodelujoči univerzi, bosta magistrsko diplomo, ne glede na matično pripadnost študenta, podelili tako Univerza v Novi Gorici kot tudi Univerza Ca' Foscari.

Dodatne informacije: Andreja Leban, T: 05 3315 397, E: andreja.leban@ung.si