O-STA

Trg priložnosti za podjetja, ki znajo in hočejo

Škofja Loka/Koper, 15. marec 2013 - Samsung Electronic, Hyundai Motors, Kia Motors ... Republika Koreja je danes ena od gospodarsko najuspešnejših azijskih držav. Njena industrija, ki temelji na visokih tehnologijah, spada med najhitreje razvijajoče se na svetu. Hkrati je tudi pomembnejša gospodarska pomorska velesila, saj ima Južna Koreja kar 40 % svetovne ladijske tonaže. Slovenska podjetja so leta 2010 na južnokorejski trg izvozila le za 38,6 milijona evrov blaga, uvoz pa je dosegel vrednost 205,6 milijona. O tem, kako bolje izkoristiti poslovne priložnosti v Južni Koreji, je v sredo tekla beseda v Škofji Loki.

V škofjeloškem študijskem središču Fakultete za management je namreč potekala še ena v nizu strokovnih razprav z naslovom Izzivi in priložnosti na hitro razvijajočih se trgih. Tokrat so pozornost namenili poslovanju v Republiki Koreji, ki predstavlja neizkoriščeno priložnost za naša podjetja. Razpravo z gospodarstveniki, podjetniki in študenti je pripravil Inštitut za raziskovanje in svetovanje v managementu. Poslovne priložnosti so predstavili častni konzul na Konzulatu Republike Koreje v Ljubljani Ivan Rudolf, direktor in lastnik podjetja Euroasia Trade Borut Ovsenek in profesor mednarodnega poslovanja na Fakulteti za management dr. Dragan Kesič.

Uvodoma je bilo predstavljeno, kaj Republika Koreja danes sploh pomeni na gospodarskem zemljevidu. Je ena od vodilnih in tehnološko najbolj naprednih gospodarstev sveta. Je trinajsta največja svetovna ekonomija. Je osma največja svetovna izvoznica. Ima za Združenimi državami Amerike in Japonsko najbolj razvito znanstveno infrastrukturo v svetu, pred Nemčijo in Švedsko. Je prva na svetu v širokopasovnem dostopu do interneta, saj ga uporablja kar več kot 96 % vseh gospodinjstev. Država veliko vlaga v raziskave in razvoj ter izobraževanje, kar se obrestuje v izrednih rezultatih njenega gospodarskega razvoja.

Republika Koreja je bila v začetku 60. let prejšnjega stoletja ena od najrevnejših držav Azije in Afrike, leta 2005 pa je po skokovitem družbenem in gospodarskem razvoju vstopila v t. i. svetovni 'Trillion Dollar Club' držav, ki presegajo 1 trilijon (1.000 milijard) dolarjev bruto domačega proizvoda. Rast BDP je v zadnjih letih stabilna, v letu 2012 je ta presegel 32.000 dolarjev na prebivalca - za primerjavo, v SLO je bil 23.000 dolarjev.

Republika Koreja je tudi ena od ključnih in najpomembnejših trgovinskih partneric Evropske unije, v letu 2011 sta imeli obe skupaj kar 673 milijard evrov blagovne menjave. Od 1. julija 2012 je v veljavi tudi prostotrgovinski sporazum, ki še bolj spodbuja medsebojno poslovno sodelovanje, pa tudi odpravlja oziroma zmanjšuje številne ovire (carine, administrativni postopki), kar še dodatno odpira priložnosti tudi za slovenska podjetja, ki se zelo malo pojavljajo na tem strateško pomembnem svetovnem trgu.

Delež slovenskega izvoza v Republiko Korejo je le 0,16-odstoten, delež uvoza pa 0,71-odstoten. Korejski porabniki cenijo kakovostne izdelke, ki morajo biti opremljeni z ugledno embalažo, zelo pomemben je celovit trženjski pristop, saj je na trgu prisotna vsa svetovna konkurenca. Korejci so v pogajanjih korektni, spoštujejo veljavno hierarhijo ter cenijo ugled, blagovno znamko, tehnološke značilnosti in vsebine izdelkov in so tudi pripravljeni izdelke in storitve točno in korektno plačati. Za slovenska podjetja, ki imajo izdelan pravi načrt vstopa na korejski trg in poslovnega delovanja na njem ter ki znajo in hočejo, ponuja ta trg veliko izzivov in je hkrati na svetovni ravni izjemno pomemben,saj se hitro razvija in išče le najboljše in najbolj konkurenčne svetovne izdelke.

Za dodatne informacije: mag. Dejan Šraml ǀ Odnosi z javnostmi ǀ Univerza na Primorskem ǀ Fakulteta za management ǀ Cankarjeva 5, p.p. 345 ǀ SI-6104 Koper ǀ Slovenija ǀ Tel.: 00386 (0)5 610 20 16 ǀ Fax: 00386 (0)5 610 20 15 ǀ dejan.sraml@fm-kp.si ǀ www.fm-kp.si ǀ Facebook FM ǀ Twitter FM ǀ YouTube FM ǀ Novice FM ǀ Glasilo Magnet