O-STA

Ministrstvo za finance objavlja rezultate 50. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 17. avkcije šestmesečnih zakladnih menic, ki je bila zaradi praznika izjemoma v ponedeljek, 24.06.2002 v času od 13.30 do 14.00 ure

Razpisana emisija 50. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM050260902 je znašala 6.000.000.000 SIT oziroma 600.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 592.061 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 592.061 lotov naročil v skupni vrednosti 5.920.610.000 SIT po enotni ceni 97,682. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 9,39%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 98,018 in 97,682 (obrestna mera od 8,00% do 9,39% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 50. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 26.09.2002.

Razpisana emisija 17. serije šestmesečnih zakladnih menic z oznako RSSZM017271202 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji šestmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 774.110 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 500.000 lotov naročil v skupni vrednosti 5.000.000.000 SIT po enotni ceni 95,324. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane šestmesečne zakladne menice 9,65%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 95,920 in 94,255 (obrestna mera od 8,37% do 11,99% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 17. serije šestmesečnih zakladnih menic, ki bo 27.12.2002.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic bo 23.07.2002, naslednja avkcija šestmesečnih zakladnih menic pa 27.08.2002.