O-STA

Rezultati 103. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 40. avkcije dvanajstmesečnih zakladnih menic

Ministrstvo RS za finance

objavlja

REZULTATE

103. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

in

40. AVKCIJE DVANAJSTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v torek, 28.11.2006 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 103. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM103220207 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 2.336.500 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.000 lotov naročil v skupni vrednosti 7.000.000.000 SIT po enotni ceni 99,223. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 3,36%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,305 in 99,144 (obrestna mera od 3,00% do 3,70% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 103. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 22.02.2007.

Razpisana emisija 40. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic z oznako RSDZM040291107 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji dvanajstmesečnih zakladnih menic je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 1.895.720 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.000 lotov naročil v skupni vrednosti 7.000.000.000 SIT po enotni ceni 96,441. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane dvanajstmesečne zakladne menice 3,65%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 96,771 in 96,225 (obrestna mera od 3,30% do 3,88% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 40. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki bo 29.11.2007.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.gov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic bo 22.12.2006.