O-STA

Pogoji 102. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 43. avkcije šestmesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za Finance Republike Slovenije

objavlja

POGOJE

102. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC in

43. AVKCIJE ŠESTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki bo v torek, 24.10.2006 v času

od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 102. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM102250107 in z ISIN kodo SI 0002604625 znaša 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Razpisana emisija 43. serije šestmesečnih zakladnih menic z oznako RSSZM043260407 in z ISIN kodo SI 0002604633 znaša 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Obrestna mera trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji.

Vplačilo na avkciji sprejetih naročil trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 26.10.2006.

Republika Slovenija jamči za izplačilo 102. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 25.01.2007, in 43. serije šestmesečnih zakladnih menic, ki bo 26.04.2007.

Vlagatelji lahko svoja naročila za nakup trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic posredujejo preko naslednjih primarnih vpisnikov:

Abanka d.d. (01 471 82 15), Bank Austria Creditanstalt d.d. (01 587 67 93), Nova Ljubljanska banka d.d. (01 476 52 09), Perspektiva d.d. (01 568 82 25), Probanka d.d. (02 252 55 38) in SKB banka d.d. (01 471 50 95).

Podrobne informacije dobite pri vseh primarnih vpisnikih in izdajatelju: Ministrstvo za finance, Zakladnica enotnega zakladniškega računa države, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana, telefon: 01/369 64 30, 01/369 64 32, 01/369 64 26, telefaks: 01/369 64 39, e-mail: aleksandra.cernjac@mf-rs.si, mateja.plevel@mf-rs.si, martina.sustar@mf-rs.si , spletna in WAP stran: http://www.gov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/ index.wml.