O-STA

Rezultati 101. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 39. avkcije dvanajstmesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za Finance republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

101. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

in

39. AVKCIJE DVANAJSTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v torek, 26.09.2006 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 101. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM101281206 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 2.038.880 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.000 lotov naročil v skupni vrednosti 7.000.000.000 SIT po enotni ceni 99,164. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 3,34%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,160 in 99,111 (obrestna mera od 3,35% do 3,55% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 101. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 28.12.2006.

Razpisana emisija 39. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic z oznako RSDZM039270907 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji dvanajstmesečnih zakladnih menic je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 1.546.615 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.000 lotov naročil v skupni vrednosti 7.000.000.000 SIT po enotni ceni 96,477. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane dvanajstmesečne zakladne menice 3,61%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 96,724 in 96,357 (obrestna mera od 3,35% do 3,74% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 39. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki bo 27.09.2007.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.gov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic bo 24.10.2006, naslednja avkcija dvanajstmesečnih zakladnih menic pa 28.11.2006.