O-STA

Rezlutati 104. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 44. avkcije šestmesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za Finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

104. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

in

44. AVKCIJE ŠESTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v petek, 22.12.2006 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 104. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM104290307 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 2.416.610 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.003 loti naročil v skupni vrednosti 7.000.030.000 SIT po enotni ceni 99,160. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 3,35%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,300 in 99,061 (obrestna mera od 2,79% do 3,75% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 104. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 29.03.2007.

Razpisana emisija 44. serije šestmesečnih zakladnih menic z oznako RSSZM044280607 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji šestmesečnih zakladnih menic je bilo preko primarnih vpisnikov podanih 2.180.400 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.000 lotov naročil v skupni vrednosti 7.000.000.000 SIT po enotni ceni 98,210. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane šestmesečne zakladne menice 3,61%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 98,522 in 98,000 (obrestna mera od 2,97% do 4,04% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 44. serije šestmesečnih zakladnih menic, ki bo 28.06.2007.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.gov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.