O-STA

Informacija o povišanju cen cigaret s 1.7.2002.

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah, ki je bil sprejet decembra 2001, se bo trošarina za cigarete s 1.7. 2002 povečala s sedanjih

49 % na 51 % drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji.

To pomeni, da se bo davčna obveznost s 1.7.2002 povečala za 12,1 % s sedanjih 187 SIT na 210 SIT.

S 1. 7. 2002 se bo tako drobnoprodajna (maloprodajna) cena najbolje prodajanih cigaret znamke BOSS dvignila za 25 SIT na zavojček, to je s sedanjih 285 SIT na 310 SIT, oziroma za 8,8 %.