O-STA

Tobačna Ljubljana in Reemtsma pridobili lastniška deleža Seite in SRD

Z Reemstminim odkupom Seitinega poslovnega deleža v Tobačni Ljubljana in s prenosom delnic Slovenske razvojne družbe (SRD) na Tobačno Ljubljana, zdaj Reemtsma kontrolira 98,7 % Tobačne Ljubljana.

Konec junija 2001 je Reemtsma – večinska lastnica Tobačne Ljubljana – pridobila 17,7 % poslovni delež francoskega tobačnega podjetja Seite v Tobačni Ljubljana. S tem je Reemtsma postala 76,5 % lastnica Tobačne Ljubljana, d.o.o., preostalih 23,5 % pripada Tobačni, d.d. V začetku meseca julija je Slovenska razvojna družba (SRD) prodala Tobačni Ljubljana, d.o.o. celoten paket delnic, ki jih je imela v Tobačni, d.d., kar je predstavljalo 40,21 % lastniškega deleža SRD-a v Tobačni, d.d. in tako je Tobačna Ljubljana, d.o.o. postala 95,5 % lastnica Tobačne, d.d. Preostali lastniški delež v Tobačni, d.d. imajo zaposleni in bivši zaposleni delavci Tobačne Ljubljana, d.o.o.

Reemtsma je četrto največje tobačno podjetje na svetu. V letu 2000 je Reemtsma prodala 130 milijard cigaret. V svojem asortimanu ima 60 blagovnih znamk, ki jih proizvaja v desetih državah in prodaja v več kot sto državah na svetu.