O-STA

MARIBOR 2012: Sporočilo za medije po 21. seji sveta zavoda MARIBOR 2012

(Maribor, 2. april 2013) Na današnji 21. seji sveta zavoda MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture, ki jo je vodil predsednik sveta Rudi Moge, so med drugim obravnavali Finančni načrt za 1. polletje 2013 in Program dela za 1. polletje 2013, obenem pa se je svet seznanil z aktivnostmi komisije za nadzor nad koprodukcijskimi projekti.

Svet zavoda MARIBOR 2012 je sprejemanju finančnega načrta in programa dela posvetil posebno pozornost, ker omenjena akta določata tudi načrtovanje prenehanja projekta in prenehanja delovanja zavoda, predlog razporeditve sredstev po prenehanju delovanja zavoda ter predlog za nadaljevanje trajnostno naravnanih programov. Svet je ob tem v razpravi upošteval tudi ugotovitve in priporočila ustanoviteljice MOM ter soglasje Programskega sveta.

Ustanovitelj je po pregledu predloga Finančnega načrta za 1. polletje 2013 in Programa dela za 1. polletje 2013 posebej podal zavodu ugotovitve in priporočila, ki jih je zavod upošteval pri izdelavi Programa dela in Finančnega načrta zavoda.

Svet se je seznanil z aktivnostmi nadzora in izplačevanja koprodukcijskih projektov, saj je podlaga za poplačilo projektov ustrezna in popolna dokumentacija, ki jo morajo predložiti izvajalci.

Generalna direktorica zavoda MARIBOR 2012 dr. Suzana Žilič Fišer: "Zavod načrtuje in izvaja aktivnosti, ki so del zaključevanja največjega mednarodnega projekta, kar je razumljivo od samega začetka ustanovitve zavoda. Vsekakor pa je odgovornost mesta, kako bo peljalo pozitivno dediščino projekta še v prihodnost, v dobrobit mesta in regije."

Predsednik sveta zavoda MARIBOR 2012 Rudi Moge je poudaril: "Svet zavoda je soglasno sprejel Program dela in Finančni načrt zavoda MARIBOR 2012 za obdobje od 1. 1. 2013 do 1. 7. 2013 in s tem, ob upoštevanju mnenja ustanovitelja, presekal gordijski vozel zmešnjav v zvezi s prenehanjem zavoda."