O-STA

MARIBOR 2012: Vabilo na delavnico - Ekonomska raziskava učinkov projekta EPK

Spoštovani uredniki, cenjeni novinarji,

Ekonomska fakulteta v Ljubljani za zavod MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture pripravlja študijo Ekonomska raziskava učinkov projekta EPK MARIBOR 2012, kjer naj bi opredelili ekonomske učinke lanskoletnih kulturnih dogajanj EPK, analizirali strateške možnosti nadaljnjega razvoja tega projekta in opredelili različne alternativne scenarije in rešitve v prihodnosti.

V petek, 12. aprila 2013, bosta nosilca raziskave dr. Bogomir Kovač in mag. Andrej Srakar predstavila preliminarne rezultate impaktne študije in ekonometrične ocene ekonomskih učinkov ter razvojne možnosti razvoja projekta EPK.

Predstavitvi bo sledila razprava, v kateri bodo sodelovali župani (in predstavniki občin) Maribora in partnerskih mest, predstavniki sveta zavoda MARIBOR 2012 in vodstvo zavoda MARIBOR 2012.

Srečanje bo v petek, 12. aprila 2013, ob 9.30, na sedežu zavoda MARIBOR 2012, v Vetrinjskem dvoru v Mariboru, izjave za medije so predvidene ob 12.30.

Več informacij in program najdete v nadaljevanju.


###

Vabilo na delavnico

Ekonomska fakulteta v Ljubljani za zavod MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture pripravlja študijo Ekonomska raziskava učinkov projekta EPK MARIBOR 2012, kjer naj bi opredelili ekonomske učinke lanskoletnih kulturnih dogajanj EPK, analizirali strateške možnosti nadaljnjega razvoja tega projekta in opredelili različne alternativne scenarije in rešitve v prihodnosti.

V okviru študije so že obdelani deskriptivni podatki, prav tako imamo preliminarne rezultate impaktne študije, ki meri in vrednoti stališča obiskovalcev ter ex post ekonometrično oceno učinkov, ki so posledica delovanja kulturnih in drugih prireditev v okviru EPK. Vsa ta spoznanja želimo deliti z vami in v okviru oblikovanja zaključne analize dobiti še vaša stališča in usmeritve.

Še posebej nas zanima vaše stališče, kakšna naj bi bila strateška usmeritev mest in njihovega sodelovanja v prihodnosti, kako morda nadaljevati začete poti skupnih projektov, kako negovati in utrjevati blagovno znamko EPK, ki je po letu 2012 postala trajna vrednota vseh sodelujočih mest, pa tudi prepoznavna lastnost kulturnega turizma RS.

Dnevni red srečanja:

  1. Uvodna predstavitev projekta

dr. S. Fišer, dr. B. Kovač: 9.30 -9.45

  1. Predstavitev preliminarnih rezultatov impaktne študije in ekonometričnih ocen ekonomskih učinkov ter razvojnih možnosti razvoja projekta EPK

mag. A. Srakar, dr. B. Kovač: 9.45 - 10.30

  1. Razprava z moderatorjem (dr. B. Kovač): 10.30 - 12.00

- župani in predstavniki partnerskih občin (Maribor, Ptuj, Murska Sobota, Slovenj Gradec, Velenje, Novo mesto)

- koordinatorji partnerskih mest

- predstavniki sveta zavoda MARIBOR 2012

- vodstvo zavoda MARIBOR 2012

  1. Odmor: 12.00 - 12.30
  2. Izjave za medije: 12.30 - 13.00

Želimo in pričakujemo, da bi s skupnim sodelovanjem in kritično analizo vmesnih rezultatov prišli do rešitev in usmeritev, ki bodo v največji meri omogočili realno vrednotenje učinkov EPK, predvsem pa nakazali, kaj lahko storimo na temelju te blagovne znamke tudi v prihodnje. Kot strokovni nosilci projekta se veselimo srečanja z vami in delimo skupno prepričanje, da so dosedanji rezultati dober temelj za iskanje čim ustreznejših poti v prihodnosti. Pri tem želimo deliti vaša prepričanja in v največji možni meri slediti tudi vašim željam in interesom.

Srečanje bo v petek, 12. aprila 2013, ob 9.30, na sedežu zavoda MARIBOR 2012, v Vetrinjskem dvoru, v Mariboru.

Prof. dr. Bogomir Kovač

dr. Suzana Žilič Fišer