O-STA

Kako začeti mednarodno poslovati? Strokovni seminar za pravne in fizične osebe

Priložnosti za rast in razvoj podjetja
Škofja Loka, 15. maj 2013

Vloga in pomen mednarodnega poslovanja
· Značilnosti mednarodnega poslovanja
· Viri informacij in podatkov o tujih trgih
· Kaj je potrebno upoštevati pri vstopu na tuje trge
· Možne strategije tržnega vstopa na tuje trge

Cilj in namen seminarja je spoznati vlogo, pomen in značilnosti mednarodnega poslovanja v sodobnem svetu, kaj je potrebno upoštevati pri vstopu na tuje trge, predstavitev možnih strategij vstopa na tuje trge.

Izvajalec seminarja:

dr. Dragan Kesič, izredni profesor za mednarodno poslovanje na Fakulteti za management Univerze na Primorskem

Dragan Kesič ima več kot 20-letne delovne in managerske izkušnje s področij mednarodnega poslovanja, globalizacije, marketinga, strateškega marketinga, strateškega planiranja in vodenja ter upravljanja podjetij. Njegova raziskovalna področja so globalizacijski procesi, internacionalizacija, management mednarodnega poslovanja, marketing, strateški marketing ter management strateškega povezovanja, združevanja, prevzemanja, vodenja in upravljanja podjetij.

Kraj izvedbe seminarja: Fakulteta za management, prostori Ljudske univerze Škofja Loka v bivši vojašnici v Škofji Loki, Partizanska 1.
Datum in ura: sreda, 15. maj 2013, od 12.00 do 16.00
Kotizacija (vključuje tudi gradiva in kavo): 69,00 evrov + 20 % DDV
Rok za prijavo: 7. maj 2013
Rok za plačilo*: 13. maj 2013

Seminar je namenjen: podjetnikom, podjetjem in posameznikom, ki začenjajo ali razmišljajo o poslovanju v mednarodnem tržnem okolju.

Program seminarja:

12.00-12.10Uvodni del
12.10-12.55Vloga in pomen mednarodnega poslovanja
13.00-13.45Značilnosti mednarodnega poslovanja
13.45-14.00Odmor (kava)
14.00-14.45Viri informacij in podatkov o tujih trgih
14.45-15.45Možne strategije tržnega vstopa na tuje trge
15.45-16.00Zaključek seminarja


Prijavite se lahko preko
e-prijavnice ali spodnje tiskane prijavnice, ki jo pošljete po navadni pošti, faksu ali skenirano na: Fakulteta za management, Cankarjeva 5, 6000 Koper; faks: 05 610 20 15, e-pošta: iris.m@fm-kp.si

Za dodatne informacije: mag. Dejan Šraml, tel: 05 610 20 16, iris.m@fm-kp.si

Splošne informacije za prijavo in plačilo:
*Na podlagi zadostnega števila prijavljenih vas bomo obvestili o plačilu, zato z nakazilom kotizacije počakajte do 7. maja 2013.
Kotizacijo boste nato nakazali najmanj tri dni pred začetkom seminarja na:
UP Fakulteta za management, Cankarjeva 5, 6101 Koper.
Številka računa: SI56 0110 0600 0005 843 Sklic: 00 250001-vaša davčna številka
Kotizacija vključuje: izvedbo usposabljanja in gradivo za udeležencev
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi seminarja, prijavljene bo o tem obvestili najmanj tri dni pred predvideno izvedbo.
Prijavnica velja kot naročilnica, na podlagi zapisanih podatkov bomo izstavili račun. Udeležbo lahko odpoveste najpozneje sedem dni pred datumom seminarja. Če boste udeležbo odpovedali pravočasno, vam bomo vrnili 70 % kotizacije, pri poznejših odpovedih kotizacije ne vračamo.

Seminar organizira Inštitut za raziskovanje in svetovanje v management (IRIS.M) Fakultete za management Univerze na Primorskem.