O-STA

Renault in Nissan razširjata področje skupne nabavne dejavnosti v okviru že obstoječega skupnega podjetja RNPO in ustanavljata RNIS

Renault in Nissan razširjata področje skupne nabavne dejavnosti v okviru že obstoječega skupnega podjetja RNPO in ustanavljata Renault-Nissan Information Services (RNIS), drugo skupno podjetje Zveze. Uprava Zveze Renault-Nissan se je odločila razširiti področje skupne nabavne dejavnosti, ki jo je doslej vodilo skupno podjetje Purchasing Organization (RNPO), ki naj bi povečalo obseg nabave s trenutnih 15 milijard ameriških dolarjev na 21 milijard ameriških dolarjev. Prav tako je uprava potrdila ustanovitev drugega skupnega podjetja Renault-Nissan Information Services (RNIS), ki bo začelo delovati 1. julija 2002. Ustanovitev podjetja RNIS, ki bo zagotavljalo storitve s področja informatike tako za Renaultove kot za Nissanove službe, bo v veliki meri prispevala k učinkovitosti tovrstnih operacij pri obeh partnerjih, izboljšala bo njihove rezultate ter prispevala k znižanju stroškov. Uprava Zveze Renault-Nissan se je odločila povečati število skupnih nabavni operacij, ki jih izvaja Renault-Nissan Purchasing Organization (RNPO). Letni obseg nabave, ki trenutno predstavlja okoli 15 milijard ameriških dolarjev, naj bi se povečal na 21 milijard ameriških dolarjev. Podjetje Renault-Nissan Purchasing Organization (RNPO) je bilo ustanovljeno aprila 2001 z namenom, da bi zagotovilo doseganje najvišje možne ravni konkurenčnosti na področju nabave, in to glede kakovosti, stroškov in rokov, hkrati pa naj bi vzdrževalo odnose z dobavitelji po vsem svetu. RNPO, ki deluje na podlagi načela "le en sogovornik za enega dobavitelja", je v prvem letu obstoja občutno presegel cilje v zvezi z znižanjem stroškov, ki so si mu bili zadani, in izbral 146 skupnih dobaviteljev za različne projekte. Obseg skupnih aktivnosti na področju nabave se bo torej povečal, in to na okoli 21 milijard ameriških dolarjev, kar pomeni za 6 milijard ameriških dolarjev več kot doslej, še posebej na račun skupnih mehanskih delov. Sicer pa se bo okrepilo tudi sodelovanje Renaulta in Nissana na področju informatike. Ustanovitev novega skupnega podjetja RNIS je plod skupne organizacije Renault-Nissan IS/IT Office (RNIO). Ta je od septembra 2001 obema skupinama omogočala, da sta v duhu ciljev, ki si jih je Zveza zadala v zvezi s sinergičnim delovanjem, tesno sodelovali na področju informatike. RNIS bo deloval v svetovnem okviru kot 100-odstotna podružnica Renault-Nissan bv. Sedež RNIS bo v Tokyju, njegovo predstavništvo pa v Parizu. RNIS bo vodil naslednjih sedem funkcij: načrtovanja na področju informatike, urbanizem in računalniška arhitektura, tehnična arhitektura, merjenje učinkovitosti, razvoj projektov, center SAP, omrežje in telekomunikacije. S prvo fazo aktivnosti bo RNIS začel 1. julija, in sicer z začetno skupino 15 strokovnjakov in vodij projektov. Cilj RNIS je v prvi fazi prispevati k lažjemu uveljavljanju sinergij med obema skupinama. Sčasoma se bo okrepil z novimi viri, tako da bo lahko za vsako od sedmih funkcij ponudil prilagojene operativne storitve. Vsako funkcijo bo vodil en sam odgovorni in njegova naloga bo, da bo določal cilje in naloge za svoje člane skupine. Poleg konkretnih storitev bo RNIS pripravljal tudi priporočila s področja računalniške politike, in to tako za Renault kot za Nissan. Prvo svoje načrtovanje za področje informatike naj bi zaključili do konca decembra 2002. Upravo RNIS bodo sestavljali finančni direktorji in direktorji za informatiko iz obeh skupin ter operativni direktor Farid Aractingi.

Nevenka Basek Zildzovic Sluzba za komunikacije podjetja/Service Communication Corporate Revoz d.d. Belokranjska 4 8000 Novo mesto tel.: 386 7 331 5834 fax: 386 7 331 4833