O-STA

Sporočilo za javnost Nove Ljubljanske banke: Osebni račun Nove Ljubljanske banke

1. julija 2002 Osebni račun Nove Ljubljanske banke

NLB na zamenjavo transakcijskih računov dobro pripravljena

Nova Ljubljanska banka d.d. je skupaj z ostalimi slovenskimi bankami v sodelovanju z Banko Slovenije in na podlagi Zakona o plačilnem prometu pristopila k skupnemu projektu uvajanja transakcijskega računa za fizične osebe in s tem tudi novih plačilnih instrumentov. Na zamenjavo računov je Nova Ljubljanska banka dobro pripravljena, v jesenskih mesecih pa bo stranke o zamenjavi začela pisno obveščati. S tem želijo v NLB zagotoviti enakomerno porazdelitev strank v obdobju zamenjave računov, to je do 30. 6. 2003.

Za odprtje osebnega računa pri Novi Ljubljanski banki bodo stranke povabili v poslovalnico in jih zaprosili, da s sabo prinesejo osebni dokument, davčno številko ter BA / Maestro kartice oz. ostale dokumente, ki so podlaga za poslovanje z računi. Ob odprtju novih računov in zaprtju starih bodo v NLB strankam vse storitve, ki so jih uporabljali do sedaj, avtomatsko prenesli na nov račun. Strankam z več računi bodo ob obisku banke odprli nov račun in zaprli vse stare. Osebni račun bo podlaga za izdajo bančne (BA/Maestro) kartice, s katero bodo stranke lahko dvigovale gotovino na bančnih avtomatih ali z njo plačevale na vseh prodajnih mestih, opremljenih s POS t erminali. Prav tako bo osebni račun osnova za odobritev limita in kartično poslovanje (plačilne in kreditne kartice). Na osebni račun bodo "pripeti" tudi novi plačilni instrumenti (direktne odobritve in direktne obremenitve), svoje obveznosti pa bodo stranke lahko poravnale tudi z individualnimi nakazili ali pa bodo za to pooblastile banko.

Za poslovanje z osebnim računom bodo stranke lahko uporabljale vse sodobne tržne poti, ki jih ponujajo v NLB: spletno poslovalnico Klik NLB, telefonsko banko Teledom, avtomatski odzivnik ter mobilno banko MOBA NLB.

V Novi Ljubljanski banki so za svoje stranke in zaposlene pripravili tudi osnovne informacije o osebnem računu in sklop najpogostejših vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na uvedbo transakcijskih računov za fizične osebe. Informacije so na voljo na spletnem naslovu <http://www.nlb.si/>.