O-STA

Poziv za zbiranje ponudb za brezplačen najem in uporabo poslovnih prostorov v lasti NLB

21. avgust 2015

V NLB želimo na segmentu malega gospodarstva odigrati vodilno vlogo in jasno pokazati svojo družbeno odgovornost. Zato smo v lanskem temu segmentu v brezplačen najem prvič ponudili izpraznjene poslovne prostore NLB. Danes, 21. avgusta 2015, smo v okviru programa izgradnje podpornega okolja za razvoj podjetništva objavili drugi poziv za brezplačen najem in uporabo poslovnih prostorov NLB.


Brezplačni najem poslovnih prostorov je prvi korak k sooblikovanju podpornega okolje za rast in razvoj malega gospodarstva. Glede na velik odziv podjetnikov smo se v NLB odločili, da bomo s ponudbo za brezplačen najem in uporabo poslovnih prostorov nadaljevali. Skupaj z zunanjimi partnerji želimo zagotoviti infrastrukturno podporo za krepitev dejavnosti vseh vrst podjetništva v lokalnem okolju, ter omogočiti izvajanja naslednjih dejavnosti: co-working oddajo prostorov, podjetniško svetovanje, nudenje davčnih, računovodskih, marketinških in pravnih storitev, podjetniška in finančna izobraževanja ter zagotavljanje pogojev za povezovanje podpornih organizacij na področju razvoja podjetništva in mreženja.

Z zbiranjem ponudb začnemo danes, 21. avgusta 2015.

Na spletnih straneh banke smo objavil poziv za zbiranje ponudb a brezplačen najem in uporabo poslovnih prostorov v lasti NLB d.d. na naslednjih lokacijah:

Kamnik - Duplica, Ljubljanska 45;

Trzin, IOC, Blatnica 1;

Kočevje, Trg zbora odposlancev 66;

Gornja Radgona, Partizanska 9a;

Murska Sobota, Slovenska 41;

Krško, Trg Matije Gubca 1

Od dneva objave pa do izteka roka za oddajo ponudb je na spletni strani dosegljiva vsa potrebna razpisna dokumentacija. Upoštevali bomo ponudbe, prispele na naslov: nabava.sektor@nlb.si, do vključno 4. septembra 2015 do 12. ure.

Razpis je namenjen organizacijam in podjetniškim iniciativam, ki se pogosto srečujejo s težavo nezmožnosti plačevanja najemnin oz. pomanjkanjem prostora za izvajanje lastne dejavnosti. Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki in pravne osebe, ki so registrirane za opravljene gospodarske dejavnosti ter druge pravne osebe, ki opravljajo nepridobitno dejavnost.

Vse zainteresirane organizacije in posameznike vabimo, da se na razpis prijavijo in izkoristijo priložnost za najem različnih poslovnih prostorov na odličnih mikrolokacijah ter za sodelovanje z največjo slovensko banko. Prepričani smo, da bo tudi drugi poziv, enako kot prvi, naletel na veliko zanimanje.

NLB Korporativno komuniciranje

Vsa sporočila za javnost