O-STA

Statistični urad RS: kratke videoizjave k statističnim podatkom

Spoštovani,


letošnje leto je mednarodno leto statistike. Zato smo se na SURS odločili, da uporabnikom podatkov, objavljenih na spletnem portalu www.stat.si, ponudimo aktualne podatke tudi v obliki kratke videoizjave. V njej statistiki, sicer neprofesionalni govorci, vendar strokovnjaki na svojem področju, v približno dveh minutah pojasnijo svoje izsledke, gibanje pojava v daljšem obdobju ali pa le zadnje stanje nekega pojava.

Pri nekaterih spletnih novicah so videoizjave že sestavni del teh novic - poleg komentarja, tabele in grafa določene statistike. Primera take spletne novice sta:
- Mnenje potrošnikov: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=5439
- Industrijska proizvodnja: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=5423

Druge videoizjave zaradi tehničnih omejitev sicer (še) niso vključene v spletne novice, vendar jih vseeno objavljamo ob istem času kot novice, in sicer na splošni strani. Primera take izjave sta npr.:
- Aktivno prebivalstvo: http://vimeo.com/63395056
- Plače v februarju: http://vimeo.com/64056202

Vse video izjave - zavedamo se, da so tehnično še nedodelane - so kronološko objavljene na http://www.stat.si/videoizjave.asp; na tem mestu je na voljo tudi koledar izjav za tekoči mesec.

Če nam bo s temi kratkimi videokomentarji k statističnim podatkom uspelo približati statistiko še večjemu številu, morda tudi naključnih uporabnikov, bo naš namen že delno dosežen. Če pa boste ocenili, da bi bile take videoizjave statistikov dovolj zanimive tudi za vaše bralce in boste kdaj kakšno izjavo vključili tudi na svoje portale (ugnezdenje kode), bo to za nas lepo priznanje.

Veseli pa bomo tudi vaših morebitnih predlogov in pobud za izboljšanje - že vnaprej hvala za sodelovanje!

Prav lep pozdrav,

Ida Repovž Grabnar
Odnosi z javnostmi
Statistični urad RS
Litostrojska 54, SI-1000 Ljubljana
www.stat.si
T.: 01 241 64 58
---------------------------------


Zadnja objavljena videoizjava je dostopna na 1. strani portala v desnem stolpcu: