O-STA

SURS: Mednarodni dan družin 2013

Spoštovani,

ob mednarodnem dnevu družin, ki bo 15. maja, smo v spletni novici Statističnega urada objavili nekaj podatkov o družinah:http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=5476
Povzetek:
V začetku leta 2011 je bilo v Sloveniji 567.347 družin; v povprečju so bile tričlanske, v vseh skupaj pa je živelo 81 % prebivalcev. Družin z otroki, mlajšimi od 18 let, je bilo 180.000. Največje finančne težave imajo enostarševske družine.