O-STA

Rezultati 60.avkcije enomesečnih zakladnih menic, ki je bila v sredo, 26.06.2002 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 60. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM060250702 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 431 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 431 lot naročil v skupni vrednosti 4.310.000.000 SIT po enotni ceni 99,290. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 9,19%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,420 in 99,290 (obrestna mera od 7,50% do 9,19% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 60. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo 25.07.2002.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 03.07.2002. Razpisana emisija 61. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM061010802 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 04.07.2002.