O-STA

Sindikati danes - vabilo na predavanje

Ostanki socialne države danes niso plod kakšne posebne politične modrosti,
temveč so posledica boja sindikatov za pravice in dostojanstvo slehernika.
Tako kot včasih so tudi danes sindikati edina sila, ki je zmožna mobilizirati delavce
in ki se sploh organizirano in sistematično bori za izboljševanje položaja delavca.


Kako pa je z delovanjem sindikatov danes, ko smo priča gospodarski krizi,
ko se dogajajo korenite spremembe na vseh področjih družbenega življenja?
Kakšna je njihova vloga v postavljanju nove družbene paradigme?
Kako lahko vplivajo na proces določanja novih družbenih temeljev za življenje
v prihodnjih petsto letih?


SINDIKATI DANES


O vlogi sindikatov v današnjem času bo spregovoril
izr. prof. dr. Tonči Ante Kuzmanić

4. junija 2013 ob 18. uri v Kopru
Fakulteta za management Univerze na Primorskem
Trg Brolo 12, predavalnica B7 (2. nadstropje)


Dr. Tonči Ante Kuzmanić
, izredni profesor na Fakulteti za management Univerze na Primorskem,
se s to tematiko znanstveno ukvarja že vrsto let. Med drugim je objavil zanimivo knjigo o delavskem štrajku, letos pa odmevno študijo o izginjanju dela in delovnih mest.

Predavanje organizirata Sindikat Univerze na Primorskem in Visokošolski sindikat Slovenije
v sodelovanju s Fakulteto za management Univerze na Primorskem.
Visokošolski sindikat Slovenije je nastal iz potrebe po sindikalnem združenju, ki bi kljub različnim okoliščinam dela povezalo visokošolski prostor v Republiki Sloveniji in dejavneje zastopalo interese zaposlenih v visokem šolstvu. V Visokošolski sindikat Slovenije so enakopravno vključeni redno, začasno
in honorarno zaposleni visokošolski učitelji in sodelavci, raziskovalci, strokovni in tehnični delavci.

------------------------------------------------------

Vabimo vas, da se predavanja udeležite ter tudi tako podprete skupna prizadevanja za boljše pogoje dela v javnem visokem šolstvu. Po predavanju bodo predstavniki Sindikata Univerze na Primorskem ter Visokošolskega sindikata Slovenije odgovarjali na vprašanja udeležencev.