O-STA

5. mednarodni simpozij Oddelka za muzikologijo in predstavitev zbornika

Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete UL vabi na 5. mednarodni simpozij Oddelka Glasba kot sredstvo in predmet v procesih sakralizacije profanega in profanacije sakralnega, ki bo potekal od 5. do 7. junija 2013 v Modri sobi in predavalnici 535B v 5. nadstropju Filozofske fakultete UL (Aškerčeva 2).

Obenem bo v petek, 7. junija 2013, ob 13. uri v Modri sobi Oddelek za muzikologijo skupaj z Znanstveno založbo Filozofske fakultete UL predstavil novo številko Muzikološkega zbornika XLIX (2013) 1.

Program simpozija v nadaljevanju.

-----------------------------------------

Peti mednarodni simpozij Oddelka za muzikologijo

Glasba kot sredstvo in predmet v procesih sakralizacije profanega
in profanacije sakralnega

5.-7. junij 2013


Filozofska fakulteta
Ljubljana, Aškerčeva 2
Modra soba


Programski odbor konference:

Prof. dr. Matjaž Barbo (Univerza v Ljubljani, SLO)
dr. Marcel Cobussen (Univerza v Leidenu, Nizozemska)
Izr. prof. dr. Dalibor Davidović (Univerza v Zagrebu, Hrvaška)
Izr. prof. dr. Thomas Hochradner (Univerza Mozarteum, Salzburg, Avstrija)
Prof. dr. Helmut Loos (Univerza v Leipzigu, Nemčija)
Doc. dr. Aleš Nagode (Univerza v Ljubljani, SLO)
Doc. dr. Gregor Pompe (Univerza v Ljubljani, SLO)
Prof. dr. Svanibor Pettan (Univerza v Ljubljani, SLO)
Prof. dr. Nico Schüller (Texas State Univesity, San Marcos, TX, USA)
Izr. prof. Lubomir Spurny (Masarykova univerza, Brno, Češka)
Prof. dr. Leon Stefanija (Univerza v Ljubljani, SLO)
Izr. prof. dr. Jernej Weiss (Univerza v Mariboru, SLO)

Sreda, 5. junij 2013

14.30-15.00 Registracija udeležencev

15.00-15.30 Pozdravni nagovori:
predstojnik Oddelka za muzikologijo doc. dr. Gregor Pompe
dekan Filozofske fakultete red. prof. dr. Andrej Černe

15.30-17.00
Keynote:
Marcel Cobussen (Univerza v Leidnu, Nizozemska / Orpheus Institute, Ghent, Belgija) Music and the turn towards a material spirituality
Janet Danielson (Univerza Simon Fraser, Vancouver, Kanada) Harmony, Sacrifice, and Agamben's Messianic Time
Marina Ritzarev (Univerza Bar-Ilan, Izrael) King David and the Frog

17.00-17.15 Odmor za kavo

17.15-19.00
Helmut Loos (Univerza v Leipzigu, Nemčija) Die kunstreligiöse Botschaft der Leipziger Musikwissenschaft im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert
Trena Jordanoska (Fakulteta za glasbo, Skopje, Makedonija) Orient and Occident Encounters in Dimitrije Buzarovski's Oratorio "Radomir's Psalms"
Dalibor Davidović (Akademija za glasbo, Zagreb, Hrvaška) "There is no alternative to it": John Cage and the question of harmony
Elfriede Moschitz (Univerza za glasbo in predstavljajočo umetnost, Gradec, Avstrija) Giacinto Scelsi und der Kosmos des Klangs


Četrtek, 6. junij 2013

Sekcija 1 (Modra soba)

9.00-10.40
John Plemmenos (Atenska akademija, Grčija) The Rosary and the Rose: Clergymen as Creators of Secular Poetry and Music in Early-Modern Europe
Vesna Venišnik (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija) Instrumental music and Franciscan Liturgy
Leon Stefanija (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija) Profanization in the Slovenian symphonic music since 1918
Primož Trdan (Ljubljana)
Lux aeterna dveh skladateljev - sakralno in profano v luči zvrstne individualizacije

10.40-11.00 Odmor za kavo

11.00-12.40
Gregor Pompe (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija) Sacral rituality and mysticism in the service of the awakening of national identity. Baltic-Balkan parallels in works of B. Kutavičius, L.Lebič and V. Tormis
Jūlija Jonāne (Latvijska akademija za glasbo, Riga, Latvija)
Sacred Music - a Forbidden Fruit: Musical and Non-musical Ways of Survival
Srđan Atanasovski (Inštitut za muzikologijo, Srbska akademija znanosti in umetnosti, Beograd, Srbija) The "Revival" of Byzantine Chant and the Practices of Serbian Nationalism
Mag. Charris Efthimiou (Univerza za glasbo in predstavljajočo umetnost, Gradec, Avstrija)
The "sacred" in the music of BLACK SABBATH

Sekcija 2 (Soba 535B)

9.00-10.40
Katarina Šter (Muzikološki inštitut, ZRC SAZU, Ljubljana) Resakralizacija sakralnega: Bibliciranje besedil spevov kartuzijanske liturgije in kartuzijanski koral
Klemen Grabnar (Muzikološki inštitut, ZRC SAZU, Ljubljana) Missae super Nasce la pena mia: Odnos med posvetnim in sakralnim v drugi polovici 16. stoletja na primeru maš Bartolomea Spontoneja in Costanza Antegnatija
Metoda Kokole (Muzikološki inštitut, ZRC SAZU, Ljubljana) Preobrazbe posvetnega v duhovno v glasbi prve polovice 17. stoletja
Peter Grum (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo) Glasbena podoba evharističnega kongresa v Ljubljani leta 1935: Med liturgično prenovo in zunanjim učinkom

10.40-11.00 Odmor za kavo

11.00-12.40
Thomas Hochradner (Univerza Mozarteum, Salzburg, Avstrija) Revived is the Lord... Two Readings of a Dramatic Approach in Music
Ana Petrov (Beograd) Listening to Music in "Holy" Space: The Role of 19th-Century Public Concert in the Construction of Kunstreligion
Marc Brooks (King's College, London, Velika Britanija) Return to the Venusberg: Strauss's 'Re-sacralization' of the Tannhäuser Bacchanal
Sanna Iitti (Finska) The Dionysian signs in Richard Wagner's Tannhäuser

13.30 - ok. 19.00
Ogled muzeja sakralne umetnosti in samostana Stična s kulinarično-muzikološkim srečanjem.


Petek, 7. junij 2013

9.00-10.40
Matjaž Barbo (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo) Resurrecturis: Musical Triptych in the Form of a Concert Requiem written by P. Ramovš, J. Trošt, and S. Vremšak
Drago Kunej (Glasbenonarodopisni inštitut, ZRC SAZU, Ljubljana) Prvi posnetki sakralne glasbe na starih slovenskih gramofonskih ploščah
Jana Michálková Slimáčková (Fakulteta za glasbo, Janáčkova akademija za glasbo in predstavljajoče umetnosti, Brno, Češka) Sacred and profane in the organ music of the Czech lands of the 19th and the 20th century
Darja Koter (Akademija za glasbo, Univerza v Ljubljani, Slovenija) Glasbeni simboli: simbioza sakralnih in posvetnih elementov v slovenski likovni dediščini

10.40-11.00 Odmor za kavo

11.00-12.20
Svanibor Pettan (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija) Ethnomusicology of the Individual, or How Zoltan Banfi Bridged Folk and Church Music Domains
Mojca Kovačič (Glasbenonarodopisni inštitut, ZRC SAZU, Ljubljana) Razmerje med sakralnim in profanim skozi prizmo zvonjenja v 21. stoletju
Mike Dines (Univerza v Chichestru, Velika Britanija) The Sacralization of Straightedge Punk: Nada Brahma and the Divine Embodiment of Krishnacore