O-STA

Ministrstvo za finance objavlja rezultate 62. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC, ki je bila v sredo, 10.07.2002 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 62. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM062080802 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 565 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 500 lotov naročil v skupni vrednosti 5.000.000.000 SIT po enotni ceni 99,344. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 8,49%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,536 in 99,332 (obrestna mera od 5,99% do 8,65% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 62. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo 08.08.2002.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 17.07.2002. Razpisana emisija 63. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM063160802 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 18.07.2002.