O-STA

Rezultati 63. avkcije enomesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

63. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v sredo, 17.07.2002 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 63. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM063160802 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 731 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 500 lotov naročil v skupni vrednosti 5.000.000.000 SIT po enotni ceni 99,333. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 8,34%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,519 in 99,269 (obrestna mera od 6,00% do 9,14% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 63. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo 16.08.2002.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 24.07.2002. Razpisana emisija 64. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM064220802 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 25.07.2002.