O-STA

MINISTRSTVO ZA FINANCE objavlja rezultate 51. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC in 14. AVKCIJE DVANAJSTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC, ki je bila v torek, 23.07.2002 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 51. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM051241002 je znašala 6.500.000.000 SIT oziroma 650.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 999.212 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 650.000 lotov naročil v skupni vrednosti 6.500.000.000 SIT po enotni ceni 97,778. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 8,99%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 98,100 in 97,297 (obrestna mera od 7,66% do 10,99% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 51. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 24.10.2002.

Razpisana emisija 14. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic z oznako RSDZM014240703 je znašala 6.000.000.000 SIT oziroma 600.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji dvanajstmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.379.130 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 600.000 lotov naročil v skupni vrednosti 6.000.000.000 SIT po enotni ceni 91,363. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane dvanajstmesečne zakladne menice 9,35%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 91,895 in 88,787 (obrestna mera od 8,72% do 12,49% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 14. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki bo 24.07.2003.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic bo 27.08.2002, naslednja avkcija dvanajstmesečnih zakladnih menic pa 24.09.2002.