O-STA

Znana kandidata za dekana Fakultete za management

Koper, 25. julija 2013 - Na Fakulteti za management Univerze na Primorskem so 1. julija 2013 začeli teči roki za volilna opravila za redne volitve novega dekana, ki bodo 26. novembra 2013. Zdaj sta že znana kandidata - to sta izr. prof. dr. Matjaž Novak in prof. dr. Anita Trnavčević.

Senat Fakultete za management Univerze na Primorskem je na redni seji 28. junija 2013 na podlagi 67. člena Statuta UP (Uradni list RS št. 124/08 (uradni čistopis), 21/11 in 96/11) in 13. člena Pravil UP FM razpisal volitve dekana UP FM.

1. julija 2013 so začeli teči roki za volilna opravila, kandidati pa so morali svoje kandidature oddati do 22. julija 2013. Kandidata za dekana UP FM sta dva (po abecednem redu priimkov):

- izr. prof. dr. Matjaž Novak in

- prof. dr. Anita Trnavčević.

Izr. prof. dr. Matjaž Novak na Fakulteti za management predava ekonomijo, kot raziskovalec pa se ukvarja zlasti z analizami produktivnosti na mikroekonomski in makroekonomski ravni. Je nosilec razvojnih in svetovalnih projektov za domača in tuja podjetja, sodeluje pa tudi v številnih nacionalnih raziskovalnih programih in projektih.

V letih 2012 in 2013 je bil svetovalec predsednika vlade RS za gospodarstvo, od leta 2011 je predsednik nadzornega sveta največje slovenske plinske družbe Geoplin.

Prof. dr. Anita Trnavčević, zdajšnja dekanja Fakultete za management, je redna profesorica za management v izobraževanju in izredna profesorica za raziskovalno metodologijo v družboslovju. Proučuje edukacijske politike in marketizacijo izobraževanja. Kot nosilka in raziskovalka sodeluje v številnih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih.

Je zagovornica trajnostne rasti in razvoja ter kakovostnega in odgovornega javnega izobraževanja.

Kandidata morata do 18. septembra 2013 oddati Program dela in drugo zahtevano dokumentacijo.

Volitve bodo izvedene na redni seji Senata UP FM v torek, 26. novembra 2013. Novoizvoljeni/-a dekan/-ja bo štiriletni mandat nastopil/-a 1. januarja 2014.