O-STA

Ministrstvo za finance objavlja rezultate 66. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC, ki je bila v sredo, 07.08.2002 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 66. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM066050902 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 737 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 500 lotov naročil v skupni vrednosti 5.000.000.000 SIT po enotni ceni 99,367. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 8,19%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,500 in 99,244 (obrestna mera od 6,46% do 9,79% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 66. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo 05.09.2002.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 14.08.2002. Razpisana emisija 67. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM067120902 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 16.08.2002.