O-STA

Housing prejel certifikat kakovosti ISO 9001:2000

Konec julija je Housing prejel certifikat kakovosti ISO 9001:2000 za področje izobraževalno-svetovalne dejavnosti. Certifikat potrjuje zavezanost vodstva in vseh zaposlenih k izvajanju kakovostnih storitev in stalni skrbi za zadovoljstvo naročnikov.

Housing Co. d.o.o. je postal eno redkih podjetij v svoji panogi s certifikatom kakovosti ISO 9001:2000, ki je najbolj razširjen in splošno sprejet standard kakovosti v svetu. Vodstvo Housinga jemlje pridobitev certifikata kot formalno potrditev zavezanosti h kakovosti poslovanja, ki je že vse od ustanovitve glavna smernica podjetja v njegovi usmeritvi k strankam.

"Pridobitev certifikata ISO 9001 predstavlja za naše podjetje del uresničevanja začrtanih planov razvoja podjetja. S certifikacijo smo formalizirali utečen in sprejet način poslovanja, ki ga naročniki naših storitev že poznajo. Novi cilji, ki jih že uresničujemo v okviru ISO standardov, so certifikacija HOUSING d.o.o. Zagreb in povezane družbe Jezikovni center Palatin d.o.o." je ob prejetju certifikata dejal Gregor Jemec, direktor Housing Co. d.o.o.

Po mnenju zaposlenih pa pridobitev certifikata ne pomeni zgolj potrditve uspešnega dela v sedanjosti in preteklosti, temveč pomeni izziv in temelj za nadaljne izboljšave in še boljše delo v prihodnosti.