O-STA

Prva slovenska konferenca direktorjev IT- CIO konferenca

IT izobraževalno-svetovalno podjetje Housing Co. d.o.o. organizira prvo slovensko konferenco, namenjeno direktorjem oz. vodjem informatike (CIO - Chief Information Officer). Gre za prvi takšen dogodek v Sloveniji, saj gre za pridobivanje informacij in znanj s področja upravljanja IT oddelkov.

Ljubljana, 19.08.2004 - Direktorjem in vodjem oddelkov IT, ki se kot ostali managerji v vsakdanjem poslovanju srečujejo s problemi upravljanja in vodenja, je ponujena možnost, da preko formalnega srečanja izmenjajo izkušnje s svojimi kolegi ter tako vplivajo na prihodnost in razvoj informacijske tehnologije v Sloveniji. Dogodki s področja IT, ki smo jih do sedaj srečevali na slovenskem trgu, vsebujejo bolj ali manj tehnične vsebine, ciljno so usmerjene predvsem operativcem. Obstajala je potreba po prireditvi, ki bi ponujala mehkejša znanja - znanja s področja upravljanja in vodenja IT oddelkov, kar so v Housingu ugotovili skozi raziskavo trga. Kar 93% vprašanih IT vodij meni, da v Sloveniji primanjkuje podobnih izobraževalnih dogodkov.

15.10.2004 bo v hotelu Domina Grand Media v Ljubljani potekala enodnevna izobraževalna prireditev z naslovom "CIO konferenca". Celodnevno dogajanje bo podprto s številnimi predavatelji in strokovnjaki. Zjutraj in popoldne bodo skupna predavanja, vmes bosta udeležencem na izbiro dve vzporedni forumski (debatni) obliki predavanj s predavateljem oz. moderatorjem.

Program bo oblikovan v sodelovanju s programskim svetom, ki je strokovno telo konference. Sestavljajo ga stokovnjaki s področja IT - direktorji informatike v pomembnih slovenskih podjetjih, kar zaradi njihovih dolgoletnih izkušenj v informatiki zagotovi izbor vsebin na najvišji strokovni ravni.

Člani programskega sveta:

Simona Kogovšek, uinv.dipl.mat., Abanka Vipa d.d.

mag. Majda Kotnik, Gorenje d.d.

Marko Murn, uin.dipl.mat, Iskratel d.o.o.

Franc Kodela, uni.dipl.ekon., Mercator d.d.

Janez Zaletel, uni.dipl.inž.el., Merkur d.d.

Igor Hudin, uni.dipl.ekon., Pošta Slovenije d.o.o.

mag. Goran Šušnjar, Zavarovalnica Triglav d.d.

V Sloveniji je CIO konferenca prva takšna prireditev, zato lahko pričakujemo, da bo zanimanje veliko. Več informacij lahko dobite preko telefona ali v linku na našo spletno stran http://www.housing.si/cio2004.htm.

Dodatne informacije:Housing Co. d.o.o.,

Anja Vačun

tel. 031/ 386-512

e-mail: anja.vacun@housing.si