O-STA

Zaključujejo se vpisi: zadnji prijavni rok za podiplomski študij je 20. september 2013

Koper, 18. septembra 2013 - Od 18. do 20. septembra 2013 poteka še drugi (in s tem zadnji) prijavni rok za vpis v podiplomske študijske programe Fakultete za management Univerze na Primorskem v študijskem letu 2013/2014 v Kopru, Celju ali Škofji Loki.

Na Fakulteti za management razpisujejo štiri magistrske študijske programe druge stopnje: Management, Ekonomija in finance, Upravljanje trajnostnega razvoja in Pravo za management. Vsi so sodobni študijski programi z aktualnimi vsebinami s temeljnih področij, mednarodno primerljivi ter sledijo smernicam razvoja lokalnega in globalnega okolja. Z modernimi oblikami poučevanja in učenja nadgrajujejo osnovna znanja družboslovnih ved, zagotavljajo pa tudi pridobivanje znanj, kako teorijo učinkovito prenesti v prakso.

Fakulteta za management razpisuje tudi doktorski študijski program Management, ki je namenjen vsem tistim, ki želijo opravljati ali že opravljajo najzahtevnejše strokovno in vodstveno delo v državnih, javnih, zasebnih in nevladnih ustanovah in organizacijah ali pa jih zanima akademska kariera.

Število prostih mest v drugem prijavnem roku je objavljeno na spletni strani FM, kjer se prav tako nahaja povezava do e-prijave in razpis za vpis ter druge podrobnejše informacije o študijskih programih.

Kandidati za vpis morajo izpolniti in oddati elektronsko prijavo. Izpolnjen obrazec za elektronsko prijavo morajo tudi natisniti in ga skupaj z obveznimi prilogami (v skladu z razpisom) poslati po navadni pošti na naslov: UP Fakulteta za management, Cankarjeva 5, p.p. 761, SI-6101 Koper najpozneje do 20. septembra 2013.

Ne prezrite! Študij na magistrskih programih druge stopnje je v študijskem letu 2013/2014 brez šolnine, in sicer za diplomante prvostopenjskih študijskih programov ter za tiste kandidate, ki še nimajo univerzitetne izobrazbe po programih, sprejetih pred 11. 6. 2004. Za te kandidate je torej študij brezplačen in se lahko ne glede na starost, tudi če so zaposleni ali iskalci zaposlitve, vpišejo v redni študij. Ostali se lahko vpišejo v izredni študij, ki je plačljiv. Predavanja se izvajajo popoldne, s pričetkom ob 16.30. Študij traja dve leti in je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami.