O-STA

Rezultati 52. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 18. avkcije šestmesečnih zakladnih menic

Razpisana emisija 52. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM052281102 je znašala 6.500.000.000 SIT oziroma 650.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 976.017 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 650.001 lot naročil v skupni vrednosti 6.500.010.000 SIT po enotni ceni 97,823. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 8,80%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 98,000 in 97,655 (obrestna mera od 8,07% do 9,50% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 52. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 28.11.2002.

Razpisana emisija 18. serije šestmesečnih zakladnih menic z oznako RSSZM018270203 je znašala 6.000.000.000 SIT oziroma 600.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji šestmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.322.032 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 600.001 lot naročil v skupni vrednosti 6.000.010.000 SIT po enotni ceni 95,657. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane šestmesečne zakladne menice 8,98%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 95,810 in 95,234 (obrestna mera od 8,65% do 9,90% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 18. serije šestmesečnih zakladnih menic, ki bo 27.02.2003.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic bo 24.09.2002, naslednja avkcija šestmesečnih zakladnih menic pa 22.10.2002.