O-STA

Vabilo na javno tribuno o predlogu Zakona o visokem šolstvu, petek, 22. 11. 2013, ob 10.00 uri v predavalnici 15

Vljudno vas vabimo na javno tribuno o novem predlogu Zakona o visokem šolstvu, ki ga je v javno obravnavo predložilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

v petek, 22. novembra 2013, ob 10.00 uri v predavalnici št. 15 v pritličju Filozofske fakultete.

Javno tribuno bo vodil izr. prof. dr. Zdravko Kobe, svoje poglede na zakon bodo predstavili prorektor UL, prof. dr. Goran Turk,

predstavnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, dr. Mišela Mavrič, v. d. generalne direktorice direktorata za visoko šolstvo,

predstavniki sindikatov, predstavniki zaposlenih na fakulteti ter predstavniki študentov.


Vabljeni.

Predlog Zakona najdete na povezavi: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/zakonodaja/predlogi/Izobrazevanje/ZVIS_30_10_13.pdf.