O-STA

Ministrstvo za finance objavlja rezultate 69. avkcije enomesečnih zakladnih menic, ki je bila v sredo, 28.08.2002 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 69. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM069260902 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 851 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 501 lot naročil v skupni vrednosti 5.010.000.000 SIT po enotni ceni 99,359. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 8,29%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,412 in 99,267 (obrestna mera od 7,60 % do 9,49% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 69. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo 26.09.2002.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 04.09.2002. Razpisana emisija 70. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM070031002 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 05.09.2002.