O-STA

Ministrstvo za finance objavlja pogoje avkcij enomesečnih zakladnih menic, ki bodo v septembru 2002

V juliju 2002 bo Ministrstvo za finance izvedlo štiri avkcije enomesečnih zakladnih menic in sicer 04.09.2002, 11.09.2002, 18.09.2002 in 25.09.2002.

Razpisane emisije 70., 71., 72. in 73. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM070031002, RSEZM071101002, RSEZM072171002 in RSEZM073241002 bodo znašale 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Obrestna mera enomesečnih zakladnih menic se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji.

Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo en delovni dan po uspešno izvedeni avkciji.

Vlagatelji lahko svoja naročila za nakup enomesečnih zakladnih menic posredujejo preko naslednjih pooblaščenih vpisnikov:

Abanka d.d. (01 471 82 12), Bank Austria Creditanstalt d.d. (01 587 64 30), Banka Koper d.d. (05 666 14 79), Banka VIPA d.d. (05 338 53 00), Factor banka d.d. (01 473 76 13), Gorenjska banka d.d. (04 208 42 94), Mariborska borzno posredniška hiša d.o.o. (02 229 20 81), Nova Ljubljanska banka d.d. (01 476 27 55), Perspektiva d.d. (01 568 82 25), PFC Interfin d.o.o. (05 663 31 00), Poteza d.d. (01 307 07 02), Publikum d.d. (01 433 33 31) in SKB banka d.d. (01 471 50 61).