O-STA

Vabilo na tiskovno konferenco: Ali bo Slovenija ob 50-letnici delovanja SIQ izgubila svoj nacionalni institut za kakovost in meroslovje?

Slovenski institut za kakovost in meroslovje - SIQ že 50 let uspešno deluje na domačih in mednarodnih trgih kot neodvisna, nepristranska in neprofitna institucija na področju preverjanja ustreznosti proizvodov in procesov ter na področju meroslovja in izobraževanja. V zadnjem letu dni je SIQ opravil vsaj po eno storitev za več kot 1400 slovenskih organizacij. Skupni letni promet gospodarskega dela teh organizacij znaša preko 33 milijard EUR. SIQ predstavlja torej pomembno infrastrukturo kakovosti za slovensko gospodarstvo in njegovo konkurenčnost. V zadnjem času se SIQ zaradi parcialnih interesov posameznikov in dela ustanoviteljev sooča s tveganji in poskusi prestrukturiranja, ki bi mu onemogočili izvajanje osnovne dejavnosti, ter morebiti celo odprodajo neznanemu lastniku.

Odločili smo se, da o teh problemih spregovorimo javno.


Vljudno vas vabimo na novinarsko konferenco, ki bo:

v sredo, 29. januarja 2014, ob 10.00, v sejni sobi SIQ (tretje nadstropje),

Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.


Za vas smo na parkirišču pred poslovno stavbo rezervirali tudi parkirna mesta.

Glede na to, da gre za izjemno pomembno temo, ki prizadeva tako slovensko gospodarstvo kot tudi širšo družbo, iskreno upamo, da se boste odzvali na naše povabilo.

Tine Lavrič
Odnosi z javnostmi
SIQ, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
T: (01) 47 78 117, pr@siq.si, www.siq.si