O-STA

Vabilo za medije na KzP konferenco

Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja

Petek, 20. marec 2015, od 9. do 15. ure, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana

Vabimo vas, da se nam pridružite na 10. letni konferenci Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja z naslovom "PREBUJANJE POTENCIALOV - IZZIVI VODENJA".

Na konferenci bodo predstavniki vzgojno-izobraževalne sfere in gospodarstva predstavili dobre prakse odkrivanja, prebujanja in razvijanja potencialov otrok in zaposlenih. Z nenehnim izboljševanjem kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela zasledujemo najpomembnejši cilj, to je vsestranski razvoj slehernega otroka na celotni poti njegovega izobraževanja. Doseganje tega cilja pa je mogoče le, kadar je pot sistematično načrtovana in so rezultati, ki jih želimo doseči, natančno opredeljeni.

To dokaj preprosto, a učinkovito filozofijo nenehnega izboljševanja smo v preteklih letih v sodelovanju z mnogimi pedagoškimi in drugimi delavci uspešno razširjali v slovenske vrtce in šole.

Prepričani smo, da bodo izkušnje uglednih gostov in predstavnikov vzgojno-izobraževalnih zavodov dobrodošle vsem, ki razumejo koncept celovitega ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti kot temelj razvoja ne le vzgojno-izobraževalnega sistema, pač pa družbe kot celote.

Program konference

Parkiranje za medije je zagotovljeno.

Vabljeni, da se srečanja udeležite in o njem poročate

Udeležbo prosimo potrdite na elektronsko pošto pr@siq.si.

Tine Lavrič
Odnosi z javnostmi
SIQ Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
T: (01) 47 78 117, pr@siq.si, www.siq.si