O-STA

Vabilo za medije na konferenco: Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja

Vabimo vas, da se nam pridružite na 12. letni konferenci Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja z naslovom "POVEZOVANJE - KLJUČ DO USPEHA".

Konferenca se bo začela ob 9. uri, kjer bodo predstavniki vzgojno-izobraževalne stroke prikazali primere dobrih praks pri prizadevanjih za zagotavljanje kakovosti njihovih zavodov.

Rdeča nit predstavitev dobrih praks bo uspešno in učinkovito povezovanje različnih skupin in nivojev udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa. Spoznali bomo, kako delujejo strokovni aktivi pomočnikov vzgojiteljev, kakšen je možen pristop k validaciji kriterijev ocenjevanja, kaj prinaša ciljno povezovanje vseh, ki spremljajo otroka od vstopa v vrtec do najstništva in zakaj je tako zelo pomembno povezovanje pri prenovi pravil šolskega reda.

Prepričani smo, da bodo izkušnje uglednih gostov in predstavnikov vzgojno-izobraževalnih zavodov dobrodošle vsem, ki razumejo koncept celovitega ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti kot temelj razvoja ne le vzgojno-izobraževalnega sistema, pač pa družbe kot celote.

Čas in kraj

Petek, 17. marec 2017, od 9. do 15. ure, Obrtno-podjetniška zbornice Ljubljana Vič, Tržaška c. 207, brezplačno parkiranje je zagotovljeno.

Program konference (link na Program konference) http://www.siq.si/izobrazevanje/prikaz_seminarja/index.html?no_cache=1&command=SINGLE&sid=402

Vabljeni, da se srečanja udeležite in o njem poročate.

Udeležbo prosimo potrdite na elektronsko pošto pr@siq.si.

Tine Lavrič

Odnosi z javnostmi

SIQ, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

T: (01) 47 78 117, pr@siq.si, www.siq.si