O-STA

Pomoč slovenskemu gospodarstvu za uspešnejši vstop na ruski trg

Mednarodna konferenca "Izkušnje organov za ugotavljanje skladnosti v EU in Sloveniji".

Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ) v sodelovanju z Združenjem ruskih industrialcev in podjetnikov (RSSP) in Zavodom za gradbeništvo (ZAG) organizirajo mednarodno konferenco na temo zagotavljanja in vzpostavitve pogojev za prost pretok blaga znotraj novo nastajajoče Evrazijske gospodarske unije.

SIQ, Združenje ruskih industrialcev in podjetnikov in ZAG organizirajo 19. aprila, v prostorih Zavoda za gradbeništvo v Ljubljani, celodnevno mednarodno konferenco z namenom usposabljanja slovenskih gospodarstvenikov za vstop na ruski trg. Na konferenci bodo udeleženci lahko pridobili ključne informacije o veljavnih tehničnih predpisih v Ruski federaciji in Evrazijski ekonomski uniji, o ugotavljanju skladnosti proizvodov in potrebnih certifikatih za prodajo na teh dveh tržiščih. Seznanili pa se bodo lahko tudi z izkušnjami slovenskih institucij infrastrukture kakovosti, vključno s priglašenimi organi, z namenom usklajevanja pristopov s sorodnimi institucijami v Ruski federaciji in ostalih državah članicah Evrazijske gospodarske unije.

Večina slovenskih podjetij, ki je izvozno usmerjenih in želi svoje proizvode prodajati tudi na tujih trgih, mora namreč za uspešno prodajo dosledno upoštevati veljavne tehnične predpise posameznih držav. Eden zanimivejših trgov, ki se ponaša s svojo specifično tehnično zakonodajo, je gotovo ruski in trgi Evrazijske gospodarske unije, zato je mednarodna konferenca "Izkušnje organov za ugotavljanje skladnosti v EU in Sloveniji" odlična priložnost za predstavnike slovenskega gospodarstva, da se podrobneje seznanijo z zahtevami uspešnega vstopa na trge Ruske federacije in Evrazijske gospodarske unije.

Več informacij o mednarodni konferenci:

Tine Lavrič
Odnosi z javnostmi,
SIQ Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
T: (01) 47 78 117, 041 565 678, pr@siq.si, www.siq.si