O-STA

Predstavitev novega univerzitetnega študijskega programa Multimedija

14. 2. 2014, Ljubljana - Na Univerzi v Ljubljani je bil danes predstavljen nov univerzitetni študijski program Multimedija, ki ga letos prvič razpisujeta članici Fakulteta za elektrotehniko (UL FE) in Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI).

Nov študijski program je nastal, in se ga izvaja, v sodelovanju univerze in gospodarstva ter drugih uporabnikov znanja (Telekom Slovenije, RTV Slovenije, Halcom in drugi), ki obenem sofinancirajo izvedbo programa v višini 100 tisoč evrov letno, za obdobje štirih let.

Multimedija je področje, ki je ključno za doseganje dodane vrednosti v svetu informacijskih tehnologij in komunikacij, saj uporabniki zahtevajo vedno več prijaznih, interaktivnih in privlačnih vsebin.

Zato je pomembno, da elektrotehniki in računalničarji poleg tehnoloških znanj obvladajo tudi kreativne tehnike in znanja za ustvarjanje vsebin (video produkcija, animirani liki, virtualna 3D-okolja, itd) in doživetij, kot so interaktivni katalogi in video igre.

Svetovni trendi pa napovedujejo pospešeno digitalizacijo vsebin na vseh področjih dela in življenja. Strokovnjaki s področja multimedije so prav iz tega razloga iskani v najboljših in najbolj inovativnih podjetjih, večini uspešnih startupov ter drugih organizacij, kot so univerze, marketinške agencije, medijske hiše.

Rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Ivan Svetlik, je pohvalil model povezovanja med univerzo in industrijo pri širitvi študijske ponudbe, ki se je izoblikoval pri zagonu študijskega programa Multimedija, pri katerem se lepo sklene krogotok znanja. Dekan UL FE, prof. dr. Igor Papič, in prodekan UL FRI, prof. dr. Marko Bajec, sta pozdravila novo sodelovanje med fakultetama in se hkrati zahvalila partnerjem. "Fakulteta za elektrotehniko goji dolgoletno kulturo sodelovanja z gospodarstvom, ki se je s tem programom dodatno poglobila" je dodan prof. dr. Papič.

Državni sektretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Aljuš Pertinač, je izrazil navdušenje, da pri projektu sodeluje najboljša slovenska univerza, nacionalni telekomunikacijski operater in javni RTV servis.

Kombinacija inženirskih in kreativnih znanj, ki omogoča delo v najbolj inovativnih podjetjih na svetu

"Pomembno je, da mladim posredujemo znanja, s katerimi se lahko zaposlijo v sektorju digitalnih tehnologij, ali se preizkusijo kot podjetniki na evropskem ali svetovnem trgu. Študijski program Multimedija združuje nekatere najboljše lastnosti elektrotehnike, računalništva, ustvarjalnosti, poslovnih znanj in komunikacije" je ob predstavitvi programa, dejal predstojnik Laboratorija za telekomunikacije na UL FE, prof. dr. Janez Bešter.

Znanja, pridobljena na univerzitetnem študijskem programu Multimedija, so odlična odskočna deska za nadaljevanje študija ter raziskovalno delo doma in v tujini. Visoka vpetost v okolje podjetij pa omogoča, da se študenti soočajo z realnimi vprašanji in izzivi razvojne prakse, kar dodatno prispeva k razvoju pravega občutka in kvalitetne presoje za poznejše samostojno delo.

Zaposljivost kot pomembno vodilo pri snovanju programa

Evropska komisija ocenjuje, da je v Evropi trenutno na voljo 700 tisoč delovnih mest za visoko kvalificirane profile s tega področja.

Podobno potrebo so prepoznala tudi domača podjetja, ki so se pridružila študijskemu programu kot partnerji, med njim Telekom Slovenije, RTV Slovenije, Halcom, AVC, Rokus Klett, Iskratel, VPK, Rap-ing, Digied, Videofon in Invida.

Mag. Zoran Vehovar, član uprave Telekoma Slovenije je potrdil, da industrija potrebuje tovrstne kadre: "Potrebujemo visoko usposobljene strokovnjake za multimedijo, ki imajo veliko ustvarjalne žilice in umetniške nadarjenosti, vendar so obenem profesionalni univerzitetni inženirji".

Uspešen nov model sodelovanja med univerzo in gospodarstvom

Rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Ivan Svetlik, je pohvalil model povezovanja med univerzo in industrijo pri širitvi študijske ponudbe, ki se je izoblikoval pri zagonu študijskega programa Multimedija, pri katerem se lepo sklene krogotok znanja.

"Multimedija je vse bolj pomembna pri našem delu, njen pomen pa bo strmo narasel v prihodnjih letih. Želimo biti pripravljeni za takšno prihodnost in smo se zato tudi pridružili temu programu kot partnerji." je dejal direktor RTV Slovenija, mag.Marko Fili.

Izvršni direktor podjetja Halcom d.d., dr. Marko Šega, se je strinjal s sogovorniki in dodal, da kot podjetje gradijo inovativno in kreativno kulturo in zato vidijo v obeh fakultetah strateške partnerje, ki imajo dostop do najboljših znanj in ponujajo dostop do kvalitetnih novih kadrov.

Razpisanih 30 rednih študijskih mest

Program Multimedija je univerzitetni študijski program, ki obsega 180 kreditov in traja 3 študijska leta. Vanj se lahko vpiše 30 študentk in študentov letno. Izvaja se v Ljubljani.

Več informacij:

Prof. dr. Janez Bešter, Fakulteta za elektrotehniko UL

janez.bester@fe.uni-lj.si; www.multimedija.info in tel: 01 4768 411