O-STA

Ministrstvo za finance objavlja pogoje 53. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 15. avkcije dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki bo v torek, 24.09.2002 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 53. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM053271202 znaša 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Razpisana emisija 15. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic z oznako RSDZM015250903 znaša 6.000.000.000 SIT oziroma 600.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Obrestna mera trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji.

Vplačilo na avkciji sprejetih naročil trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic bo 26.09.2002.

Republika Slovenija jamči za izplačilo 53. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 27.12.2002, in 15. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki bo 25.09.2003.

Vlagatelji lahko svoja naročila za nakup trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic posredujejo preko naslednjih pooblaščenih vpisnikov:

Abanka d.d. (01 471 82 12), Bank Austria Creditanstalt d.d. (01 587 64 30), Banka VIPA d.d. (05 338 53 00), Factor banka d.d. (01 473 76 13), Nova kreditna banka Maribor (02/229 23 22), Mariborska borzno posredniška hiša d.o.o. (02 229 20 81), Nova Ljubljanska banka d.d. (01 476 27 55), Perspektiva d.d. (01 568 82 25), PFC Interfin d.o.o. (05 663 31 00), Poteza d.d. (01 307 07 02), Publikum d.d. (01 433 33 31) in SKB banka d.d. (01 471 50 61).