O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Srečanje vodstva občinske uprave in predstavnikov mladinskih organizacij

Velenje, 24. februar 2014 - V petek, 21. februarja 2014, dopoldne se je na pobudo župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča vodstvo občinske uprave v prostorih Vile Biance srečalo s predstavniki mladinskih organizacij, ki so članice Mladinskega sveta Velenje.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič se je uvodoma zahvalil za udeležbo enajstim predstavnikom lokalnih mladinskih organizacij. Izrazil je željo, da s podobnimi srečanji, ki smo jih uvedli v lanskem letu, nadaljujemo tudi v prihodne. Glavni namen srečanj pa je izboljšanje komunikacije med mladimi in občinsko upravo.

V nadaljevanju srečanja so vodje uradov mladim predstavili področje dela ter večje projekte, ki jih posamezni uradi načrtujejo v letošnjem letu.

Direktor Mladinskega centra Velenje Marko Pritržnik se je županu Mestne občine Velenje Bojanu Kontiču zahvalil za odlično sodelovanje, ki ga želijo ohraniti tudi v prihodnje. Direktor mladinskega centra je med drugim je pohvalil razširitev avtomatiziranega sistema izposoje mestnih koles - BICY na novih lokacijah (Selo in Gorica). Izpostavil je tudi, da vedno več mladih ima težave pri zaposlovanju in prav zato je še posebej pohvalil Mestno občino Velenje, ki bo letos s sofinanciranjem programov javnih del omogočila zaposlitev več kot 70 osebam.

V nadaljevanju srečanja je predsednica Mladinskega sveta Velenje Barbara Kelher predstavila organizacije, ki se združujejo pod njihovim okriljem. Povedala je, da tudi sami opažajo neosveščenost in neinformiranost mladih. Prav zaradi tega veliko energije vlagajo v projekte, ki omogočajo boljšo informiranost mladih. Redno oddajajo radijske in televizijske oddaje, ki so namenjene mladim, pripravljajo novo namizno igro "Spoznaj občino", organizirajo številna izobraževanja itd.

Kot primer dobre prakse so mladi izpostavili sodelovanje s Centrom ponovne uporabe Velenje. Ob njegovi obletnici so v njem v sodelovanju s Kulturno umetniškim društvom Koncentrat preuredili razstavno steno in v okviru projekta Reciklarna s pomočjo mladih velenjskih ustvarjalcev preoblikovali nekaj kosov bivalne opreme in drugih predmetov.

Mladi so med drugim predlagali tudi, da bi Mestna občina Velenje manjšim društvom omogočila brezplačno računovodstvo. Izrazili so tudi željo, da bi sodelovali pri odprtju nove velenjske promenade.

Ob zaključku srečanja je direktorica občinske uprave Andreja Katič mlade pozvala, naj svoje mnenje, pobude, pripombe in predloge posredujejo na elektronski naslov info@velenje.si ali na uradno Facebook stran Mestne občine Velenje. Poudarila je, da je občina pri njihovih projektih pripravljena pomagati in sodelovati. Predlagala je tudi, da se oblikujejo ožje delovne skupine, ki se bodo pogosteje srečevale in obravnavale določena področja. Po njenem mnenju je pomembno, da mladi dobijo povratne informacije o tem, kako se postopki vodijo.

Vsi prisotni so se strinjali, da bi bilo dobro s takšnimi srečanji nadaljevati tudi v prihodnje in s tem mladim približati delovanje občinske uprave in njene projekte ter izboljšati medsebojno komunikacijo.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje