O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Prijava škode po naravni nesreči

Velenje, 26. februar 2014 - Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) je 12. februarja 2014 izdala Sklep o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.

Na podlagi sklepa URSZR bo škodo na kmetijskih zemljiščih (gozdovih in gozdnih cestah) ocenjeval Zavod za gozdove Slovenije, škodo na stavbah (hišah, gospodarskih poslopjih ...) in gradbenih inženirskih objektih pa bo ocenjevala občinska komisija.

Škodo v travniških sadovnjakih ne bodo ocenjevali!

Pozivamo vse občanke in občane, ki so utrpeli škodo po naravni nesreči, da do ponedeljka, 10. marca 2014, v glavno pisarno Mestne občine Velenje (klet, soba št. 10 ali na naslov Titov trg 1, 3320 Velenje) oddajo izpolnjene obrazce (Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči; Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči in Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih, povzročene po naravni nesreči), ki so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (V središču). Zainteresirani lahko obrazce dobijo tudi v glavni pisarni Mestne občine Velenje.

Upravičence prosimo, da izpolnijo le osnovne podatke (podatke o škodi, lokaciji in lastniku), oceno škode pa bosta izpolnila Zavod za gozdove Slovenije in občinska komisija.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje