O-STA

Letos je evropski dan enakega plačila 28. februar - veste zakaj?

Ob evropskem dnevu enakega plačila je Evropska komisija objavila podatke o razlikah v plačilu med spoloma. Povprečna razlika med urnim zaslužkom žensk in moških v celotnem gospodarstvu se je v zadnjih letih komaj spremenila in ostaja pri približno 16 %. Po rahlem upadanju v zadnjih letih, ko se je razlika gibala okrog 17 % ali višje, je zdaj nastopila stagnacija.

Evropska komisija ugotavlja, da uresničevanje načela enakega plačila ovira vrsta dejavnikov. Mednje sodijo pomanjkljiva preglednost plačnih sistemov, premajhna pravna jasnost definicije dela enake vrednosti in postopkovne ovire, kot je na primer pomanjkanje informacije o postopkih pred sodiščem. Komisija preučuje možnosti za povečanje preglednosti plačil na evropski ravni in bolj učinkovito izvajanje načela enakega plačila v praksi.

Dan enakega plačila na evropski ravni se obeležuje že četrtič, in sicer vsako leto na tisti dan v novem koledarskem letu, od katerega dalje ženske dejansko prejemajo plačilo za svoje delo v primerjavi z moškimi. Glede na objavljene podatke namreč ženske delajo "zastonj" 59 dni in so šele nato za svoje delo enako plačane kot moški.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-190_sl.htm

Celotno poročilo v angleščini: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/131209_directive_en.pdf

Več o razlika v plači žensk in moških: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_sl.htm