O-STA

Zakaj so pomembne skale v morju: zaostrovanje odnosov med Japonsko in Kitajsko (delavnica)

Razmere v Vzhodni Aziji se vse bolj zaostrujejo. 69 let po koncu II. svetovne vojne je Japonska v teritorialnem sporu z vsemi svojimi sosedami. LR Kitajska je glede otokov in čeri v teritorialnem sporu ne le z Japonsko, Republiko Korejo in Tajvanom ampak tudi z južnimi sosedami - Filipini, Malezijo in Vietnamom.

Pri teritorialnih sporih posebej bode v oči zaostrovanje med Japonsko, LR Kitajsko in Tajvanom glede otočja Senkaku/Diaoyu/Diaoyutai od l. 2010 dalje. Eskalacija spora, ki v zadnjem času postaja zaskrbljujoča, spominja tudi na eskalacijo ob razpadu Jugoslavije.

V želji, da bi osvetlili vzroke, zakaj prihaja do takšnega ravnanja ravno sedaj, ter da bi o tem vprašanju na strokovno utemeljen način osvestili tudi širšo publiko v Sloveniji, Oddelek za azijske in afriške študije Filozofske fakultete UL prireja delavnico in okroglo mizo o tej tematiki.

Čas in kraj

14. 3. 2014 (petek) Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana


PROGRAM

9:00 - 9:05 POZDRAVNI NAGOVOR (predstojnik Oddelka AAŠ, A. Bekeš)


Prikaz ozadja problemov

9:05 - 9:25 REFERAT 1: Problematika z vidika Japonske

dr. Boštjan Bertalanič, Univerza v Tokiu

9:25 - 9:45 REFERAT 2: Problematika z vidika LR Kitajske

prof. dr. Mitja Saje, Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta

9:45 -10:05 REFERAT 3: Problematika z vidika Tajvana

doc. dr. Saša Istenič, Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta

10:05 -10:25 REFERAT 4: Problematika z vidika mednarodnih odnosov

prof. dr. Zlatko Šabič, Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede

10:25 -10:45 REFERAT 5: Problematika z vidika mednarodnega prava:

prof. dr. Mirjam Škrk, Univerza v Ljubljani Pravna fakulteta


10:45-11:00 Premor za kavo


11:00-13:00
OKROGLA MIZA

prof. dr. Zlatko Šabič, prof. dr. Mirjam Škrk, prof. dr. Mitja Saje, prof. dr. Jana Rošker, prof. dr. Andrej Bekeš, doc. dr. Saša Istenič, dr. Boštjan Bertalanič