O-STA

Rezultati 53. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 15. avkcije dvanajstmesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

53. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

in

15. AVKCIJE DVANAJSTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v torek, 24.09.2002 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 53. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM053271202 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 740.127 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.000 lotov naročil v skupni vrednosti 7.000.000.000 SIT po enotni ceni 97,324. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 10,76%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 98,150 in 97,324 (obrestna mera od 7,38% do 10,76% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 53. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 27.12.2002.

Razpisana emisija 15. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic z oznako RSDZM015250903 je znašala 6.000.000.000 SIT oziroma 600.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji dvanajstmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.343.560 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 600.001 lot naročil v skupni vrednosti 6.000.010.000 SIT po enotni ceni 91,670. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane dvanajstmesečne zakladne menice 8,99%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 92,000 in 90,820 (obrestna mera od 8,60% do 10,00% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 15. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki bo 25.09.2003.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic bo 22.10.2002, naslednja avkcija dvanajstmesečnih zakladnih menic pa 26.11.2002.