O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Poslovanje Komunalnega podjetja Velenje

Velenje, 18. marec 2014 - Včeraj, 17. marca 2014, je ob 12. uri v protokolarni sobi Kabineta župana potekala novinarska konferenca, na kateri smo predstavili poslovanje Komunalnega podjetja Velenje.

Poleg župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča in direktorja Komunalnega podjetja Velenje dr. Uroša Rotnika so na novinarski konferenci sodelovali tudi predsednica Skupščine Komunalnega podjetja Velenja in direktorica Uprave Mestne občine Velenje Andreja Katič, predsednik Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje Franc Sever, vodja Urada za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje Anton Brodnik in vodja Kabineta župana mag. Saša Sevčnikar.

Komunalno podjetje Velenje zagotavlja oskrbo prebivalcev in gospodarstva s komunalnimi dobrinami (oskrba s toplotno energijo, zemeljskim plinom, z daljinskim hlajenjem, pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode, izvajanje pogrebno-pokopališke dejavnosti) ter širjenje dostopnosti do komunalnih dobrin in storitev z izgradnjo omrežja v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki in delih sosednjih občin.

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je v imenu vseh treh občin Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki izrazil zadovoljstvo nad poslovanjem Komunalnega podjetja v preteklem letu. Ob tej priložnosti je direktorju Komunalnega podjetja Velenje dr. Urošu Rotniku tudi čestital za uspeh. Povedal je, da si bo Mestna občina Velenje prizadevala, da bo delovanje Komunalnega podjetja Velenje uspešno in da bo tudi v prihodnje ohranjalo tako visok standard brez obremenjevanja občank in občanov naše občine.

Direktor Komunalnega podjetja Velenje dr. Uroš Rotnik je na novinarski konferenci predstavil poslovanje Komunalnega podjetja Velenje. Povedal je, da je podjetje leto 2013 zaključilo z dobičkom 58.588 evrov. V javni vodooskrbni sistem Komunalnega podjetja Velenje je skupaj v vseh treh občinah priključenih 43.632 prebivalcev (96,3 %), v sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode pa 35.162 prebivalcev (77,6 %). Predstavil je zelo pomembna kohezijska projekta v Šaleški dolini, projekt Celovite oskrbe s pitno vodo in projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode.

Direktor Komunalnega podjetja Velenje je naštel tudi druge investicije, ki jih je Komunalno podjetje Velenje izvedlo v preteklem letu ter poslovni plan za letošnje leto (več podatkov najdete v predstavitvi Komunalnega podjetja Velenje, ki je priložena sporočilu za javnost).

V letu 2014 se ne predvideva nobenih sprememb za vodne in toplotne dejavnosti Komunalnega podjetja Velenje, pri oskrbi s plinom pa lahko prihaja do sprememb v ceni zaradi sprememb pri dobavitelju.

Predsednica Skupščine Komunalnega podjetja Velenje in direktorica Uprave Mestne občine Velenje Andreja Katič je povedala, da skupščino sestavljajo trije člani, predstavniki vseh treh občin, ki s komunalnim podjetjem Velenje dobro sodelujejo in so nad njegovim delovanjem zadovoljni. Skupščina Komunalnega podjetja Velenje ves čas skrbno spremlja delovanje in poslovanje Komunalnega podjetja Velenje in se aktivno vključuje v vse naloge in v reševanje odprtih vprašanj, pri katerih lahko tvorno sodeluje. Vodilo članov skupščine je delovanje v javnem interesu in v dobrobit uporabnikov storitev Komunalnega podjetja Velenje, torej občank in občanov mestne občine Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki.

Franc Sever, predsednik Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje je povedal, da je nadzorni svet z delovanjem Komunalnega podjetja Velenje zadovoljen, da je preglednost nad delovanjem podjetja dobra.